CD Label

dokumentace k programu

CD Label

verze 1.4 sestavení 2017-01-01

Úvod

Program CD Label je určen k jednoduchému vytváření zadních obalů pro vložení do krabiček CD a DVD. Není ničím vyjímečný - snad přehledností a jednoduchostí obsluhy a možností upravovat vzhled obalu a vytvářet nové obaly. Program byl vytvořen na základě podnětu přítele, který digitalizuje staré analogové nahrávky a nebavilo ho stále vyplňovat čas skladeb do šablony vytvořené v MS Excelu, kterou k tomo účelu používal. Po vložení audio CD do mechaniky program automaticky načte všechny skladby a zjistí jejich délku v minutách a vteřinách. Musí se samozřejmě ručně doplnit názvy skladeb a další údaje, ale i toto představuje zpříjemění práce a hlavně omezuje možnost chyby či záměny. Pokud se vloží datový disk (CD nebo DVD), použijí se názvy adresářu event. souborů. Pro náhled tisku a vlastní tisk je použit nástroj, který umožňuje prakticky neomezené možnosti uživatelské editace výsledné podoby obalu. Obal je možné oživit tiskem jednoduché grafiky - např. loga nebo grafických ozdob. Program nevyužívá žádné veřejné nebo komerční databáze např. připojením přes internet. Tato funkce by si vynutila zpoplatnění programu a navíc historické nahrávky v těchto databázích stejně nejsou zastoupeny.

Hlavní formulář

Po spuštění programu se zobrazí jeho hlavní formulář.

Na jeho ploše je umístěn palel se záložkami Základní údaje a Textové pole. Zde se nacházejí komponenty pro vkládání údajů. Názvy kolonek jsou univerzální pro audio i datové nosiče. V tabulce je 30 řádků - což je maximální počet skladeb (tracků). Do textového pole se může vkládat libovolný více řádkový text, např. obsazení, okolnosti nahrávky a jiné informace. Všechny údaje lze ručně editovat, ale je výhodné nejprve se pokusit informace z disku získat - po jeho vložení do mechaniky se příkazem Soubor | Naplnit z CD nebo odpovídajícím tlačítkem se vyvolá dialogový formulář Naplnit.

Formulář Naplnit

V rozbalovacím seznamu je seznam dostupných optických mechanik CD, DVD, Blu-Ray případně jiných. Výběrem položky seznamu se obsah disku vypíše do tabulky. U audio nahrávek se uvede stopáž u ostatních souborů se uvede jejich velikost. Položky se mohou editovat. Kliknutím na tlačítka Ok se seznam přepíše do tabulky na hlavním formuláři.

Na formuláři se vypisuje typ disku (Audio CD, datový nosič), dále jeho označení a počet zjištěných položek (u audio počet tracků, u datových disků počet adresářů a souborů). Pokud je detekován datový disk, zobrazí se ve spodní části volba, kterou umožní vypsané položky vložit do textového pole na hlavním formuláři.

Poznámka: Pro audio CD je u některých počítačů s více mechanikami potřeba vybrat výchozí, jinak program v některých případech chybně detekuje vložený disk. Závadu způsobuje nespíše nedokonalý ovladač příslušné mechaniky, nastavení OS nebo použitá technika programování (API funkce mciSendCommand). Toto chování se neprojevuje u datových nosičů.

Přehled hlavní nabídky

Všechny funkce programu jsou soustředěny do nabídky hlavního formuláře. Pro pohotové ovládání jsou častěji používané funkce zastoupeny rovněž tlačítky v nástrojovém panelu, mají stejný grafický symbol i vyznam.

Popis funkcí nabídky

Tisk

Tisk se zahájí výběrem předlohy, k tomu je určen tento formulář. V levém panelu je seznam dostupných předloh (soubory s koncovkou *.fr3 umístěné v podadresáři Ses).

Popis tlačítek

Generátor sestav

Pro tisk program využívá Generátor sestav. Tento nástroj je určený zejména pro generování vícestránkových sestav, nejčastěji výběrem a organizováním údajů z databází. Je však velice univerzální a proto lze s ním vytvářet i jednostránkový tisk, což je pro tento program podmínkou. Velkou výhodou generátoru je to, že umožňuje modifikovat šablony tisku, rušit a vytvářet nové podle potřeby uživatele. Formulář generátoru (viz obrázek) umožňuje vybrat typ obalu - v seznamu v levé části formuláře, v pravé části jsou bližší údaje a popis vybrané položky. V seznamu jsou položky všech dostupných šablon. Šablony jsou obyčejné xml soubory ukládány v adresáři Ses. V těchto souborech jsou uloženy všechny instrukce, jak se má obal vytvořit. Tím, že tyto instrukce nejsou součástí programu, ale jsou ukládány externě v této popsané podobě, je umožněno uživateli vytváření různých obalů, různých rozměrů, měnit velikost písma, barvu, řez a font, kompozici atd.

Instalace, odinstalace

Program se distribuje v "zazipovaném" souboru cdlabel.zip, který obvykle obsahuje pouze soubor vlastního programu CDLabel.exe a adresář SES s několika předloh. Po rozbalení se celý obsah zkopíruje do libovolného adresáře. Pro pohodlné spouštění je vhodné na ploše nebo v nabídce Start vytvořit zástupce programu.

Program není zaváděn do operačního systému, jeho odinstalace je proto jednoduchá a bezpečná - spočívá pouze ve fyzickém smazání všech souborů a adresáře. Program nezapisuje do systémového registru žádné údaje.

 

Servis

V případě problémů nebo se žádostí o radu je možné kontaktovat autora programu. Pokud si někdo neví rady s nástrojem pro editaci šablon, lze návrh zaslat na níže uvedenou adresu. Šablona bude po vytvoření odeslána uživateli a současně bude umožněno její stažení z internetu i pro ostatní uživatele.

 

Kontakt

Další informace o tomto programu a ostatních produktech lze získat na:

Evžen Šrámek - autor programu

Tel.: +420 603 820 367

Internetu: http://www.datales.cz

E-mail: sramek(zavináč)datales.cz

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:23:56.