Přehled revizí

dokumentace k programu

Přehled revizí - přehled revizí elektrospotřebičů

verze 1,0 sestavení 2014-03-29

 

Úvod

Revelo - přehled revizí elektrospotřebičů je jednoduchý program pro sledování termínů provedených revizí elektrických spotřebičů. Program nemá žádné editační funkce, je to tedy jen "prohlížečka" databáze, jejímž zdrojem jsou data v programu Revelo (více o tomto programu na přímo na stránkách studia DatalesDatales, které zajišťuje programování, servis a distribuci).

Program je volně šiřitelný (freeware), podmínky užívání jsou uvedeny níže na této stránce. Motivujeme všechny uživatele programu Revelo, aby tento program zdarma nabízeli svým zákazníkům - objednatelům revizí. Přináší jim mnohé výhody.

 

Základní vlastnosti programu

 

Instalace, odinstalace

Instalace je velmi jednoduchá, spočívá v rozbalení souboru prehledrevizi.zip a zkopírování celého adresáře na libovolné úložiště, nejlépe na pevný disk, ale může to být i výměnné zařízení typu Flashdisk. V adresáři se nachází soubor PrehledRevizi.exe což je vlastní program, poklikáním se spustí. Dále se v adresáři nachází soubor PrehledRevizi.chm což je nápověda programu, FR_01.dll, což je modul generátoru sestav a adresář SES s uloženými předlohami sestav. Během provozu programu se průběžně mohou vytvoři t soubory ini ukládání nastavených hodnot (konfigurace) programu a generátoru sestav. Program může během své činnosti vytvářet i další soubory, vždy však zásadně pouze v rámci svého adresáře.

Program je dodávaný s cvičnou databází, která slouží pro demonstraci programu (soubor PrehledRevizi.mdb). Databázi s údaji za vlastní elektrospotřebiče je možné vytvořit v programu Revelo, pokud tento program revizní technici používají. K tomu je určená funkce v nabídce Servis | Export do SW Přehled revizí. Postup je popsaný v dokumentaci tohoto programu.

Pro pohotové spouštění programu můžete vytvořit na ploše nebo v nabídce Start zástupce programu.

Odinstalace spočívá v prostém smazání adresáře s výše uvedenými soubory. Vzhledem k tomu, že program do systému nic nezapisuje, je takto jednoduchým postupem zajištěno bezproblémové a kompletní odstranění celého programu. Pokud máte na ploše nebo v nabídce Start vytvořeného zástupce pro snadné spouštění, odstraňte ho manuálně např. přetažením do koše nebo z lokální nabídky položkou Odstranit.

 

Licenční podmínky

Program je freeware, tzn. volně šiřitelný. Uživatelé získávají právo tento program neomezeně používat, kopírovat a šířit. Je však zakázán jeho prodej nebo distribuce za účelem dosažení finančního zisku nebo jiné výhody, např. reklamy. Program je zakázáno vnitřně upravovat a provádět zpětnou analýzu a dekompilaci s cílem získání zdrojových kódů ze spustitelného souboru.

 

 

Připomínky a dotazy k funkci programu posílejte na adresu autora:

http://www.datales.cz

Tel.: +420 603 820 367

Evžen Šrámek

 

Poslední změna dokumentu: 17.07.2020 17:33:59.