Příkazy

dokumentace k programu

Úvodní informace o programu Příkazy

Úvod

Program Příkazy je určen pro vystavování platebních příkazů (jednoduchých i hromadných). Program umožňuje hromadné zpracování plateb (až 16 položek) a pomocí speciálního nástroje vytvářet sestavy podle nejrůznějších kritérií.

Položky plateb se mohou v klidu připravit a zkontrolovat v tomto programu s přívětivějším rozhraním než dovolují formuláře na internetu a pak celý příkaz přenést do elektronického bankovnictví pomocí výměnného formátu CSV nebo ještě vhodněji pomocí výměnného formátu ABO.

Příkazy je možné rovněž tisknout a předat bance v tištěné podobě např. prostřednictvím sběrného boxu. Kromě tvorby vlastních příkazů umožňuje generovat sestavy s přehledy uskutečněných plateb.

První verze programu vznikla již v roce 1997, program byl průběžně vyvíjen, ale zásadn modernizace je limitována metodou ukládání dat do textových souborů v podadresářích (nesou název podle letopočtu období). Z důvodu zpětné kompatibility se metoda ukládání nezměnila, rovněž zůstal beze změny i formát souboru. Praxe ukázala, že pro malé firmy a fyzické osoby je tento způsob dostačující a naopak ho mnozí uživatelé považují za výhodu. Pro vyšší nároky vznikla vylepšená verze programu Příkazy Pro, ta již používá pro ukládání příkazů moderní databázové stroje (MS Access). Koncepčně vychází z free verze, program je však výrazně přepracován a rozšířen, aby pokryl nároky i náročného uživatele.

Další vlastnosti programu

V uživatelském prostředí celého programu obecně (až malé výjemky) platí, že pokud nějaká funkce nemá v daném režimu práce význam, je zakázaná - graficky se taková položka nabídky nebo tlačítka příslušné funkce odlišuje zešednutím. To přispívá k přehlednosti programu i bezpečnosti pro

Minimální konfigurace

Program je na konfiguraci nenáročný, bude pracovat na libovolném PC, na kterém je instalován operační systém (OS) Windows (XP, Vista, 7, 8 a 10) ve 32bit i 64bit verzi.

Instalace a odinstalace

Program se dodává ve zkomprimovaném stavu v běžném formátu zip. Instalace spočívá v prostém přenesení (zkopírování) obsažených souborů do založeného adresáře.

Postup:

Odinstalace programu je jednoduchá - prostě se smaže celý adresář, do kterého byly výše uvedené soubory zkopírovány. Program nezapisuje žádné údaje do registru Windows ani nezavádí žádné soubory do systému.

Vyskytnou-li se při instalaci a provozu jakékoliv problémy, obraťte se na autora programu - kontakt je uveden níže.

Kontakt

Další informace o tomto programu a dalších produktech lze získat na webu studia Datales.

http://www.datales.cz

Tel.: +420 603 820 367

Evžen Šrámek

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:36:36.