Příkazy

dokumentace k programu

Přehled základních funkcí

Hlavní formulář

Hlavní formulář je základním prostředím aplikace. V horní části je Hlavní nabídka s položkami všech funkcí, pod ní je Nástrojový panel s výběrem nejvíce používaných funkcí. Stavy položek nabídky a tlačítek se podle charakteru práce průběžně zpřístupňují nebo zakazují, např. pokud není otevřený žádný příkaz jsou položky menu pro zavření příkazu, uložení, náhled, tisk a editaci nedostupné. Toto chování prvků je logické a názorné. Ostatní prostor formuláře je vyhražen pro tabulku s položkami platebních příkazů (max. 16 plateb). V tabulce nelze editovat, vlastní přidávání, editování a mazání položek příkazů se provádí na vyvolaných formulářích příkazy Editovat položku (Ins) a Smazat položku. Mnohé funkce lze aktivovat i horkými klávesami, jak je uvedeno v položkách nabídky. Při spodním okraji je Stavový panel s údaji:

Přehled všech funkcí Hlavní nabídky

Nabídka Příkaz

Nabídka Položky

Tlačítkem (...) lze rozbalit seznam s položkami plateb, které jsou mohou být předdefinované. To má význam u pravidelně se opakujících platbách na stejný účet. Tyto předvolby se mohou nadefinovat na formuláři Předvolby plateb, který je možné vyvolat nabídkou Nástroje | Nastavení předvoleb plateb nebo stiskem adekvátního tlačítka v nástrojovém panelu hlavního formuláře.

Výběr položky se zvolenou platbou se potvrdí dvojklikem přímo na položku seznamu nebo tlačítkem Vložit. Tlačítko Storno slouží ke skrytí seznamu.
Seznam předvoleb je uložený v souboru "predvolby.pvb". Je to obyčejný textový soubor, který lze kontrolovat a případně i editovat běžnými nástroji, např. Notepadem.

Nabídka Nástroje

Nabídka Nápověda

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:36:37.