Databáze ADO

dokumentace k programu

Uživatelské prostředí

Po spuštění programu se zobrazí hlavní formulář, který tvoří základní prostředí programu. Většina funkcí se aktivuje pomocí několika tlačítek, méně používané funkce jsou soustředěny do lokálních nabídek.

Otevření databáze Access

Databázi MS Access otevřete pomocí obvyklého dialogu Otevřít. Stiskněte tlačítko Otevřít DB nebo kombinaci kláves Ctrl+O. Jako typ souboru vyberte Databáze Access (*.mdb, *.accdb), vyhledejte požadovaný soubor databáze a potvrďte tlačítkem Otevřít.

Poznámka: Koncovka *.accdb je novinkou v poslední verzi accessu (2015). Pro práci s touto verzí je nutné mít odpovídající ovladače v operačním systému.

Pokud při otevírání nedojde k výjimce je databáze připojena. Tento stav poznáze podle zpřístupnění některých komonent (tlačítka, textové panely) a ve spodní liště je uveden celý název a cesta otevřeného souboru. Rovněž v panelu pod záložkou Log naleznete na prvním řádku zprávu o připojení a dále výpis všech tabulek, pokud nějaké databáze obsahuje.

Otevření databáze MS SQL

Databáze MS SQL není souborového typu jako předchozí MS Access, z toho důvodu se používá sada instrukcí, které zprostředkují napojení databázového stroje na vlastní databázi. Tyto instrukce je nejvhodnější předat jako tzv. Connection String. Jde o údaje uložené do textového souboru s doporučenou koncovkou *.udl.

Po otevření databáze se do výpisu na panelu Log vypíší údaje o připojení a seznam tabulek.

Ukončení spojení

Spojení s databází se ukončí stiskem tlačítka Zavřít DB. Současně se uvede prostředí hlavního formuláře do výchozího stavu.

SQL dotazy a příkazy

Dotazy a příkazy v jazyku SQL (Structured Query Language) se píší do textového pole, které zabírá horní část hlavního formuláře. Textové pole má barevnou syntaxi. Dotazy či příkazy se odesílají kliknutím na tlačítko SQL spustit nebo horkou klávesou F9. Pokud dotaz vrací návratovou hodnotu, je vypsána do tabulky na panelu Data.

Poznámka: Kliknutím pravým tlačítkem myši na tlačítko SQL spustit se do prostoru vypíše nejčastější výraz "SELECT TOP 10 * FROM ". Plánuje se doplnění jednoduchého nástroje na vyvolávání uživatelsky definovaných frází.

Tabulky

Toto tlačítko vyvolá formulář pro správu tabulek Tabulky

Poznámka: Kliknutím pravým tlačítkem myši na tlačítko Tabulky se vyvolá výpis tabulek. Z něho je možné položky nebo položky zkopírovat do schránky.

Nástroje

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:25:15.