Databáze ADO

dokumentace k programu

Tabulky

Formulář pro práci s tabulkami - panel Vlastnosti tabulky (podává informace o struktuře vybrané tabulky):

Poznámka: na obrázku je zachycena lokální nabídka (vyvolá se kliknutím pravého tlačítka myši).

 

Formulář pro práci s tabulkami - panel Pohled na data:

Tento panel zobrazuje tabulku a umožňuje její editaci. Jsou zde funkce pro vyhledávání a filtrování (tlačítka Hledat a Filtr s přidruženými komponentami).

Hlavní funkce

Import CSV

Pro import je důležité připravit CSV soubor ve správném tvaru. Pole v řádcích musí být odděleny znaky "|" (Alt+0124), oddělovací znak není za posledním polem, v prvním řádku nejsou názvy polí. Pokud tabulka obsahuje Id (AutoInc), tak kolonka musí být vyplněna, ale hodnoty se do tabulky nepřenáší, generují se automaticky. Dále je potřeba respektovat datové typy. Např. v poli definovaném jako integer, musí být pouze celé císlo případně nula, žádné jiné znaky. U reálných čísel je oddělovacá znak ze celým číslem tečka. U pole boolean výraz True/False. U datetime záleží na nastavenám národnám prostředí. Nejlépe je udělat export naplněné tabulky do CSV a podle struktury tohoto souboru připravit soubor pto import.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:25:16.