Databáze ADO

dokumentace k programu

Connection String

ConnectiongString je textová instrukce pro připojení k databázovému stroji.

ConnectionString může být součástí aplikace (přesněji jejího zdrojového kódu). Není to však příliš praktické, protože není možné upravovat parametry (např. při přenosu na jiný počítač). Proto je vhodnější ConnectionString uložit do textového souboru s koncovkou "udl". Jde o konvenci společnosti Microsoft, koncovka je zaregistrovaná v systému jako typ souboru "Microsoft Data Link". Dodržení koncovky není podmínkou, stejně tak jako umístění souboru v systémovém adresáři "Program Files/Common Files/System/OLE DB/Data Links". (Uvedený adresář není v základní instalaci Windows vytvořený, zřejmě se vytvoří po instalaci nějakého databázového programu nebo manažeru založeném na technologii ADO.) V některých případech je praktičtější tento soubor ponechat v adresáři, kde je exe soubor aplikace.

Poznámka: V případě databáze Access není potřeba se ConnectionStringem zabývat, program ho automaticky definuje v obecném tvaru, což pro většinou postačuje.

Pro databázi MS SQL je ConnectionString nezbytný. Pokud není databáze dosud vytvořená lze vycházet z předlohy:

Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Data Source=NázevPočítače

Tento výraz uložte do textového souboru, uložte a koncovku přejmenujte na "*.udl" (je doporučená společností Microsoft). Název počítače zjistíte příkazem Nástroje | Systémové informace.

Nyní se můžete pokusit o připojení k databázovému stroji. Pokud je připojení úspěšné, je potřeba založit novou databázi příkazem "CREATE DATABASE JménoDatabáze". Pokud vytvoření databáze proběhlo úspěšně, mělo by se do výrazu ConnectionStringu ještě doplnit název databáze podle vzoru:

Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;Initial Catalog=JménoDatabáze;Data Source=NázevPočítače

Pro lepší zabezpečení databáze v případě síťového provozu se musí zabezpečit autentifikace, to se provede nahrazením výrazu "Integrated Security=SSPI" vyrazy "User ID=???;Password=???", kde místo otazníků se zadají aktuální výrazy.

Další informace o ConnectingStringu hledejte v dokumentaci k MS SQL a ADO.

Úplný výpis ConnectionStringu (pro kontrolu a pro získání detailu) lze získat po připojení databáze volbou Nástroje | Výpis připojení.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:25:17.