Kniha faktur Pro

dokumentace k programu

Hlavní formulář

Po spuštění aplikace se zobrazí hlavní formulář, což je výchozí pracovní plocha. Nacházejí se na něm datová tabulka se záznamy. Všechny funkce jsou soustředěny do hlavní nabídky. Hlavní nabídka má hierarchickou strukturu, to že šikovné z hlediska vyhledávání. Pro nejvíce používané funkce jsou umístěna tlačítka do nástrojového panelu. Mají stejný význam jako položky nabídky, jsou však pohotově dostupná myší. Program podporuje tzv. horké klávesy podle obvyklých konvencí.

 

Hlavní formulář s tabulkou

Popis Hlavní nabídky

Soubor

 

Úpravy

 

Data

Klávesy PageUp zajistí odstránkování v datové tabulce o stránku nahoru, PageDown o stránku dolů.

Informace o aktuální pozici a celkový počet záznamů jsou uvedeny v číselné podobě ve spodní části formuláře.

Poznámka: V případě, že je aktuální záznam na první resp. na poslední pozici jsou tlačítka pro přechod vzad resp. vpřed graficky odlišená zešednutím a nereagují na klávesnici ani na myš, jsou tzv. neaktivní. Jejich funkce v tomto okamžiku pozbývají svůj význam.

 

Nástroje

Poznámka: Pro každou knihu je v databázi založena samostatná tabulka. Záznamy pro každou z obou knih se tedy ukládají odděleně.

 

 

Nápověda

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:28:21.