Kniha faktur Pro

dokumentace k programu

Nastavení prostředí

Panel Údaje uživatele

Na panelu Údaje uživatele jsou kolonky pro údaje o uživateli. Údaje se přenášejí do tiskového modulu, jsou v seznamu proměnné, je možné je použít pro tiskové výstupy.

 

Panel Ostatní

Zde je možné doplnit popisky pro kolonky datum - samostatně pro došlé i odeslané faktury. Popisky se přenášejí do tiskového modulu, jsou v seznamu proměnné, je možné je použít pro tiskové výstupy.

Dále je možné definovat automatické číslování faktur, opět samostatně pro došlé i odeslané faktury. Pokud se využije automatického číslování, je vhodné doplnit prefix generovaného čísla - např. podle vzoru na obrázku.

 

Panel Konfigurace prostředí

Volba Zapamatovat pozici a rozměr formuláře - vybraná položka má vliv na pozici a rozměry hlavního formuláře po jeho spuštění.

Volba Zapamatovat rozložení tabulky - vybraná položka má vliv na šířky sloupců tabulky, pokud jsou uživatelem upraveny. Šířky sloupců je možné měnit vlečením v oblasti předělu v záhlaví (kurzor myši se změní na oboustrannou šipku).

V případě, že není některá z voleb nebo obě volby vybraná, je příslušný objekt ve výchozí podobě.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:28:24.