Kniha faktur Pro

dokumentace k programu

Sestavy, tisk

V hlavní nabídce (stejně jako na panelu nástrojů) jsou položky pro tyto sestavy:

Po výběru se vyvolá formulář, který tvoří uživatelské rozhraní celého tiskového modulu.

Tiskový modul

Tiskový modul obsahuje výkonný generátor sestav založený na technologii firmy Fast Report.

Popis tlačítek

Náhled - umožní náhled tiskové úlohy před tiskem. Význam má hlavně pro vizuální kontrolu, zda připravená data k tisku odpovídají představě. Dále obsahuje náhled některé nástroje pro ukládání sestav, export, odeslání elektronickou poštou, nastavení stránky atd. Popis je uveden níže...

Export PDF - vyvolá dialog pro exportování tiskové úlohy do populárního formátu PDF. Tento dokument (zejména pokud je opatřen digitálním podpisem) je ideální pro archivaci a pro sdílení s jinými uživateli.

Tisk - odešle tiskouvou úlohu bezprostředně na tiskárnu. Před tím vyvolá dialog pro výběr tiskárny a nastavení vlastností tisku.

Editace - toto tlačítko vyvolá Návrhář sestav, což je prostředí umožňující uživatelskou úpravu sestav. Jeho uživatelské rozhraní může při prvním dojmu působit složitě, je určené spíše pro pokročilejší uživatele. Nemusíte se bát o poškození programu, pracuje se pouze s předlohami , tj, soubory s koncovkou *.fr3 uloženými v adresáři a ty je možné v případě poškození stáhnout ze stránky výrobce programu. Přesto je jistě vhodné před prováděnými úpravami soubory v adresáři Ses někam zkopírovat, aby byla možná jejich případná obnova.

Storno - uzavře formulář tiskového modulu.

 

 

Prostředí Náhledu

Popis tlačítek v Nástrojovém panelu Náhledu

Tisknout - vyvolá dialog pro výběr a nastavení vlastností tiskárny. Lze zde definovat rozsah tisku, způsob tisku, počet kopií apod..

Otevřít - vyvolá dialog Open pro otevření uložené sestavy či dokumentu v interním formátu *.fp3.

Uložit - vyvolá dialog Save pro uložení sestavy či dokumentu v interním formátu *.fp3.

Export - umožní uložit sestavu či dokument do formátu PDF. Tento formát je velmi rozšířený a bezpečný. Umožňuje archivování dokumentů v elektronické podobě.

Najít - vyvolá dialog pro vyhledávání textu. Význam má v rozsáhlých sestavách.

Zvětšit, Zvětšení, Zmenšit - nástroje pro volbu velikosti zobrazení.

Vzhled stránky - dialog pro definování vzhledu stránky

Navigační tlačítka (První stránka, Předchozí stránka, Číslo stránky, Další stránka, Poslední stránka) - nástroje pro listování a rychlý přesun na začátek sestavy, na konec sestavy a event. na zadanou stranu sestavy. Tato tlačítka se pro náhled a tisk jednostránkových tiskových úloh nezobrazují (faktura, příjmový doklad, apod.).

Zavřít - tlačítko pro zavření formuláře Náhled.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:28:24.