Pokladní kniha

dokumentace k programu

Úvodní informace

verze 1.2 sestavení 2015-11-17

 

Úvod

Pokladní kniha je jednoduchý program pro vedení pokladní knihy (evidence příjmů a výdajů v hotovosti) v elektronické podobě. Program, respektive jeho nápověda neobsahuje metodiku vedení pokladní knihy, informace tohoto druhu je nutné vyhledat v knižních příručkách nebo na internetu. Z technického pohledu program vyhovuje současné legislativě, což se týká hlavně u tiskových výstupů. Samotné vkládání údajů je ošetřeno kontrolními mechanizmy tak, aby se pokud možno předešlo chybnému zadání (nejčastěji nesprávnému vyplnění kolonek nebo jejich opomenutí).

 

Základní vlastnosti programu

 

Instalace, odinstalace

Instalace je velmi jednoduchá, spočívá v rozbalení souboru Pokladna.zip a zkopírování celého adresáře na libovolné úložiště, nejlépe na pevném disku, ale může to být i výměnné zařízení typu Flashdisk. V adresáři se nachází soubor Pokladna.exe což je vlastní program, poklikáním se spustí. Dále se v adresáři nachází soubor, FR_01.dll, což je modul generátoru sestav a adresář Ses se soubory s koncovkou *.fr3 (předlohy sestav).

Po prvním startu se automaticky vytvoří soubory Pokladna.ini pro ukládání nastavených hodnot vlastního programu a FastReport.ini pro ukládání hodnot generátoru sestav. Pokud při startu programu není nalezen soubor databáze Pokladna.mdb, založí se automaticky nový. Toho můžete využít, například pro přechod z cvičných dat na ostrá - prostě program uzavřete, soubor Pokladna.mdb smažte nebo přejmenujte a při nové startu máte připravenou novou prázdnou databázi.

Pro pohotové spouštění programu můžete vytvořit na ploše nebo v nabídce Start zástupce programu.

Odinstalace spočívá v prostém smazání adresáře s výše uvedenými soubory. Vzhledem k tomu, že program do systému nic nezapisuje, je takto jednoduchým postupem zajištěno bezproblémové a kompletní odstranění celého programu. Pokud máte na ploše nebo v nabídce Start vytvořeného zástupce pro snadné spouštění, odstraňte ho manuálně např. přetažením do koše nebo z lokální nabídky položkou Odstranit.

Připomínky a dotazy k funkci programu posílejte na adresu autora:

Evžen Šrámek

Tel: +420 603 820 367

E-mail:

http://www.datales.cz

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:31:07.