Pokladní kniha

dokumentace k programu

Hledat

Nástroj Hledat je jednoduchý dialog pro zadání kritérií vyhledávání.

 

Kde hledat - je rozbalovací seznam s položkami, které odpovídají názvům sloupců v tabulce na hlavním formuláři (odpovídají polí databáze). Výběrem položky se určí, který sloupeček bude prohledáván.

Co hledat - do tohoto textového pole se vkládá část nebo celý výraz, který bude pro vyhledávání použit.

Pouze celé výrazy - zatržením této volby se upřesní porovnávací metoda vlastního vyjledávání. Pokud je volby vybraná, uvažují se pouze záznamy, které přesně (tedy i počtem znaků) odpovídají zadanému výrazu.

Tlačítko Od začátku - spustí vyhledávání, ale předtím dojde k přesunu na první záznam databáze. Tím dojde k vyhledávání od samého začátku.

Tlačítko Hledat - spustí vyhledávání od aktuální pozice (od aktuálně vybraného záznamu).

Tlačítko Storno - uzavře tento dialog.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:31:09.