Pokladní kniha

dokumentace k programu

Nastavení prostředí

Formulář slouží k uložení údajů o uživateli a k nastavení chování programu.

 

Panel Údaje uživatele

Název subjektu - uvede se název právního subjektu (společnosti, nadace, živnosti...). Údaj se přenáší do tištěných výstupů.

Jméno pokladníka - uvede se celé jméno odpovědné osoby pověřené vedením pokladní knihy (obvykle spojené s finančními operacemi v hotovosti a obsluhou pokladny). Údaj se rovněž přenáší do tištěných výstupů.

Kolonky Ulice, PSČ, Město, , DIČ, Telefon a Email nejsou povinné, ale protože jsou přenášeny do sestav (pomocí položek Proměnné) je vhodné je použít. V případě používání programu i pro tisk Výdajového/příjmového pokladního dokladu je jejich vyplnění dokonce nezbytné.

 

Panel Ostatní

Volba Výchozí datum pro nový záznam - podle zvolené možnosti se nastavuje metodika přednastaveného datumu na formuláři Nový záznam.

Seznam Formát datu na formulářích a v tisku dokladu obsahuje možné formátování pro datum na Hlavním formuláři a na formuláři Nový záznam / Oprava záznamu. Vybraný formát se přenáší i pomocí proměnné Datum do sestavy Tisk dokladu. V ostatních sestavám se zde zadaný formát datu neprojeví, v těchto sestavách je formátování definované předlohou tisku (soubory *.fr3 v adresáři Ses).

Přehled předdefinovaných tvarů datu

Volba Režim vkládání čísla dokladu - je-li vybraná volba Automaticky, přiřadí se ke každému založenému záznamu číslo automaticky podle konvence navržené pro tento program. Pokud tato konvence nevyhovuje, vyberte volbu Manuálně. V tomto režimu se na formulářích Nový záznam a Oprava záznamu upraví komponenta této položky pro možnost ruční editace. Ručně vložené označení dokladu může mít max. 7 znaků a musí být pro každý doklad jedinečný.

Zátržítko Integrovat číselník do prostředí - v programu je možné aktivovat pomocný číselník pro plátce/příjemce hotovosti. Využívá se na formuláři pro výstup Tisk dokladu. Funkce byla do programu přidána na základě požadavku několika uživatelů, protože se nepředpokládá časté používání, je tato funkce ve výchozím stavu potlačena. V případě potřeby ji lze aktivovat zatržením této volby.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:31:10.