Pokladní kniha

dokumentace k programu

Export a Import

Obě funkce jsou dostupné z hlavní nabídky Soubor.

Export databázové tabulky, Export databázové tabulky za období

Obě funkce nabízí export databázové tabulky (celé nebo záznamy za vybrané odbobí). Je podporován formát TXT, XML a CSV.

 

Ukázka CSV

Ukázka XML

 

Import

Umožňuje importovat záznamy do databáze. Je podporován formát XML a CSV. Podmínkou je přesná struktura podle výše uvedených vzorů.

Data z vybraného souboru se nejprve načtou do tabulky na formuláři Import. Důvodem je ověření validity dat a možnost vizuální kontroly. Další výhodou je možnost odznačit nevhodné záznamy zátržítkem. Po naplnění tabulky je zátržítko ve stavu vybráno. Nezatržené záznamy se do databáze nepřenesou. Před vlastním importem se testuje možná duplicita čísel dokladu. Netestuje se věcná správnost, předpokládá se, že data jsou korektní, např. částka je uvedená, v kolonce Pohyb je číslo nula nebo jednička, apod...

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:31:11.