Faktury

dokumentace k programu

Úvodní informace o programu Faktury

Program byl vytvořen pro vystavování faktur, daňových dokladů, cenových nabídek apod.. Ovládání programu je velmi jednoduché a přehledné, nevyžaduje žádné složité přípravy číselníků apod. ani zaškolování obsluhy. Vytvořené faktury mají jednoduchý textový formát a jsou ukládány jako samostatné soubory do adresáře, jehož název je odvozen z letopočtu aktuálního roku, např. 2014. Všechny tiskové výstupy zajišťje Tiskový modul založený na generátoru sestav Fast Report, výhodou je náhled na tiskovou úlohu a je tedy možná kontrola před vlastním tiskem a možnost uživatelské úpravy sestavy. Pro archivaci a pro posílání faktur elektronickou poštou je výhodný export do formátu PDF. Program umožňuje tvorbu přehledové sestavy vystavených faktur s možností sledování úhrad faktur.

Program je u uživatelů velmi oblíbený pro jednoduchost ovládání a rychlost vystavování faktur. Pro archivaci se nevyužívá žádné databázové techniky, jednotlivé faktury jsou ukládány v obyčejných textových souborech. Je to jednoduché a spolehlivé řešení, pochopitelně předpokládaný počet faktur je omezený na řádově stovky za jedno účetní období. To je snad více než dostatečné pro většinu uživatelů. V této volně šiřitelné verzi programu dále nejsou integrované číselníky odběratelů a číselníky fakturovaných položek. Jsou však nahrazeny seznamy, které se jednoduše plní z již vystavených faktur (lze vybrat i předchozí období). Lze použít i "klonování" faktur - soubor vystavené faktury se zkopíruje a přejmenuje. Název souboru uložených údajů faktury je odvozen z čísla faktury. Lze vytvořit i různé vzory faktur např. pro časté zákazníky nebo s typickými položkami zboží a služeb.

S určitým omezením je možné program používat i pro Cenové nabídky.

Placená verze programu umožňuje vytvářet neomezený počet vlastních předloh prakticky libovolného grafického rozvržení (rozmístění textových prvků, typu písma apod.). Je založena na databázi MS SQL, SQLite nebo MS Access, obsahuje klasické číselníky s možností exportů a importů pro napojení na jiný užívaný SW (např. sklad, účetnictví) a umožňuje víceuživatelský síťový provoz. Další informace o placené verzi požadujte emailem např. pomocí formuláře na našich internetových stránkách.

 

Instalace, odinstalace

Program se neinstaluje, pouze se rozbalí a zkopíruje do libovolného adresáře. Po prvním spuštění si program vytvoří podadresář pro ukládání jednotlivých souborů faktur (textové soubory s koncovkou "*.fkt"). Název adresáře je odvozen z letopočtu nastaveného účetního období. Dále se vytvoří soubor Faktury.ini pro ukládání nastavených hodnot, obdobně i soubor FastReport.ini pro nastavení Tiskového modulu (FR01.dll). Adresář Ses obsahuje soubory předloh pro Tiskový modul. Soubory jsou otevřeného xml formátu a mají koncovku *.fr3.

Pro pohotové spouštění programu je vhodné vytvořit na ploše nebo v nabídce Start zástupce programu.

Během provozu program nevytváří žádné soubory v systému Windows ani nezapisuje žádné údaje do systémového registru. Z toho důvodu je i odinstalace sandná - spočívá ve smazání adresáře s programem a pomocnými soubory.

 

Minimální konfigurace

Program je na konfiguraci nenáročný, bude pracovat na libovolném PC, na kterém je instalován operační systém (OS) Windows (2000, XP, Vista, Win7, Win7(64bit), Win8 a Win8(64bit)).

 

Omezení funkce

Vzhledem k tomu, že se data ukládají do textových souborů je nezbytné dodržet české konvence formátování. Nastavení se provádí v Ovládacích panelech | Hodiny, jazyk a oblast | Změnit datum, čas nebo formát čísel | Formát. V případě problémů zápisu je nutné zde zkontrolovat zda je v kolonce Desetinný oddělovač uveden znak čárky. Současně by kolonka Oddělovač skupin číslic měla zůstat nevyplněna. Toto nastavení je typické pro české zvyklosti, ale např. pro vybranou položku "Angličtina ... " jsou zde uvedeny jiné konvence a program není chopný korektně ukládat a načítat číselné hodnoty.

Druhé omezení je nemožnost ukládat výslednou sumu v desetinných číslech. V případě měny euro apod. to může být závažný problém.

 

Připravujeme

 

Kontakt

Další informace o tomto programu a dalších produktech lze získat na domovské

http://www.datales.cz

Tel.: +420 603 820 367

Evžen Šrámek

 

Poslední změna dokumentu: 30.05.2017 06:30:43.