Faktury

dokumentace k programu

Zakládání nového účetního období

Program ukládá průběžně vytvářené faktury jako dokumenty v podobě souborů s koncovkou "*.fkt" do adresáře, jehož název je odvozen podle nastaveného aktuálního roku na formuláři Konfigurace, panelu Obecné. Pokud tento adresář neexistuje (např. v případě nového účetního období), tak se automaticky vytvoří. Program neumožňuje zakládat účetní období kratší než 12 měsíců (např. pololetní, čtvrtletní nebo dokonce měsíční). Lze sice v těchto kratších obdobích aktuální adresář přejmenovat, program vytvoří adresář nový, zakládané faktury však budou automaticky číslovány znovu od jedné.

Program umožňuje přístup k fakturám i v dřívějších obdobích, stačí změnit nastavení na uvedeném formuláři.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:26:33.