Faktury

dokumentace k programu

Otevřít fakturu

Formulář se seznamem vystavených faktur se vyvolá položkou nabídky Otevřít fakturu, stiskem kláves Ctrl+O nebo tlačítkem . V tomto seznamu se vybere položka požadované faktury, vodítkem může být číslo faktury, datum vystavení, název odběratele a částka. Výběr se potvrdí tlačítkem Ok, tlačítkem Storno se formulář uzavře.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:26:32.