Faktury

dokumentace k programu

Hlavní formulář

Po spuštění programu se zobrazí hlavní formulář. Jeho ovládání je umožněno pomocí položek hlavní nabídky (menu):

 

Nejčastěji používané funkce lze spouštět i pomocí tlačítek v nástrojovém panelu. Obrázky tlačítek i jejich význam je stejný jako u položek nabídky a jsou popsány níže v textu.

 

Nová faktura Ctrl+N - založí novou fakturu. Současně se prostředí hlavního formuláře se upraví - přidají se komponenty pro editaci údajů faktury.

Otevřít fakturu Ctrl+O - vyvolá formulář se seznamem vystavených faktur. V tomto seznamu se vybere položka požadované faktury, vodítkem může být číslo faktury, datum vystavení, název odběratele a částka. Výběr se potvrdí tlačítkem Ok, tlačítkem Storno se formulář uzavře.

Zavřít fakturu Ctrl+W - ukončí prohlížení a editaci faktury. Pokud ve faktuře nastaly změny, zobrazí se dotaz pro jejich uložení nebo stornování.

Uložit fakturu Ctrl+S - umožní ukládat změny údajů faktury i v průběhu editace. Stav tlačítka vyjadřuje, zda byla provedena změna.

Náhled a tisk faktury Ctrl+P - vyvolá podnabídku s několika typy dokumentu:

Po vybraní typu dokumentu se spustí tiskový modul s náhledem, který obsahuje nástroje na tisk dokumentu, jeho uložení a export do formátu PDF.

 

Prostředí hlavního formuláře v režimu editace faktury

Na panelu Vstupní údaje jsou kolonky pro všechny obvyklé náležitosti faktury. Tlačíkem umístěným vpravo u kolonky Kód obdběratele je možné vyvolat seznam vystavených faktur. Výběrem položky lze přenést zadané údaje zvoleného odběratele. Tato funkce částečně nahrazuje číselník odběratelů, který je integrován až v placené verzi programu. Novinkou od verze 2013-06-05 je možnost v Konfiguraci změnit typ symbolu, respektive vybrat Konstantní symbol nebo Variabilní symbol. Nelze použít oba a to z důvodu omezení datového formátu, který s tímto nepočítal a není možné ho jednoduše rozšířit mimo jiné z důvodu zpětné kompatibility. Konstantní symbol však nemá už skoro žádný význam, proto ve většině případů nebude postrádaný.

Na panelu Položky je umístěna tabulka specifikaci dodávky. Max. počet řádků je 25. Ve spodní části panelu jsou aktuální částky za fakturované zboží či služby. Pro vlastní editování slouží formulář Editace položky:

Tento formulář se vyvolá příkazem Editovat aktuální položku, klávesou Shift+Ins nebo dvojklikem na příslušném řádku. Na formuláři je důležité tlačítko umístěné vpravo od kolonky Označení dodávky. Tímto tlačítkem se vyvolá seznam, ve kterém jsou načteny položky ze všech faktur zadaného období. Výběrem a potvrzením tlačítka Ok se přenese Kód, Označení dodávky, MJ a Cena MJ do formuláře Editace položky. Tato funkce částečně nahrazuje číselník fakturovaných položek (zboží, služby), který je integrován až v placené verzi programu.

Význam dalších příkazů:

Zkopírovat položku Shift+Ctrl+C - zkopíruje údaje vybrané položky v tabulce do schránky Windows

Vložit položku Shift+Ctrl+V - vloží údaje položky zkopírované předchozím příkazem do schránky Windows

Smazat aktuální položku Shift+Del - po odsouhlasení varovného dotazu smaže aktuální položku.

 

Panel Ostatní

Zde se pouze zadává podle výpisu bankovních účtů datum skutečné úhrady. Tato informace je nezbytná pro správné vytváření sestavy Přehled faktur. Pokud odběratel hradí částku faktury ve více splátkách, uvede se datum splátky poslední.

Novinkou verze 2014-07-01 je možnost uvést v konfiguraci programu výchozí měnu. Pokud je ale na aktuální faktuře zadaná jiná zkratka měny než výchozí, na panelu ostatní se zviditelní políčko pro zadání částky, která byla skutečně na účet připsána (nebo v hotovosti uhrazena) a sice obvykle podle aktuálního měnového kurzu v okamžiku uskutečnění platby.

 

 

Sestavy - Z vystavených faktur za celé účetní období lze zpracovat přehledné tiskové výstupy - sestavy. Zatím je v této verzi programu k dispozici sestava Přehled faktur. Poskytuje základní statistiku vystavených faktur podle odběratelů. Pro zobrazení a tisk sestava je spuštěn tiskový modul, který obsahuje nástroje na tisk sestavy, uložení a export do formátu PDF.

 

Konfigurace - vyvolá formulář Konfigurace pro nastavení chování programu a pro zadání údajů dodavatele.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:26:31.