Faktury

dokumentace k programu

Cenové nabídky

Program umožňuje vystavovat cenové nabídky. Tato funkce je doplňková a není příliš využívaná, ale někteří zákazníci ji používají a proto není důvod ji rušit. Funkční model je založený na skutečnosti, že jak cenová nabídka tak i faktura, daňový doklad atd. vyžadují prakticky shodné identifikační i datové údaje. Toho se v tomto případě využívá. Postup pro vytvoření cenové nabídky je stejný jako v případě faktury. Vyplní se všechny požadované údaje na záložce Vstupní údaje a na záložce Položky se v tabulce uvede předpokládaný rozsah dodaného zboží nebo služeb. Data se uloží do souboru s koncovkou *.fkt do adresáře označeného letopočtem podle zadaného roku. Pro tisk se vybere položka Cenová nabídka. V případě, že je cenová nabídka akceptována stačí upravit data eventuálně korigovat případné změny rozsahu dodávky a dále volbu tisku Základní faktura (případně proforma faktury atd...) je současně hotová faktura. S výhodou je možné jak Cenovou nabídku tak i další tiskové výstupy uložit jako PDF (funkce se skrývá se v nabídce vyvolané tlačítkem Export v náhledu tisku - je to čtvrté tlačítko zleva).

Určitá omezení jsou dána počtem položek v tabulce Položky. Pouze 25. Na druhou stranu pro menší projekty je to dostatečný počet, navíc se předpokládá že do cenové nabídky se uvádí sumáře za určitý druh podobného zboží nebo služeb, kdy detaily jsou přikládány samostatně v příloze. Pro velké projekty často firmy vyžadují zpracování podrobné cenové nabídky ve svých šablonách (většinou MS Excel) a to z důvodu hromadného vyhodnocování. V tom případě se do našeho programu uvádí opět jen součty.

Druhý problém je v tom, že ne každá vypracovaná cenová nabídka je zadavatelem akceptovaná. Faktury by tak neměly průběžnou číselnou řadu. Zákazník, který program Faktury využívá pro tvorbu cenových nabídek to řeší tak, že má program nainstalovaný dvakrát a adresář s cenovými nabídkami má vhodně přejmenovaný. Současně si udělal i dav zástupce na plochu - jeden pro faktury a jeden pro cenové nabídky. Pokud podle vypracované cenové nabídky byla realizovaná i dodávka, pak si v adresáři nabídek vybere příslušný soubor *.fkt (název souboru je složen z letopočtu a pořadového čísla) a zkopíruje ho do adresáře Faktury. Současně tento soubor přejmenuje, aby byla zachována celistvá číselná řada faktur. Na závěr zkontroluje a případně opraví i číslo faktury. Napsané to působí složitě, ale někteří uživatelé jsou s tímto řešením spokojeni, dovoluje možnost manuálního zásahu, což je výhoda ukládání do textových souborů s přehlednou strukturou.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:26:34.