Složenky

dokumentace k programu

Úvodní informace

Verze programu 2.0 sestavení 2017-04-20

 

Úvod

Program usnadňuje vypisování složenek na standardní tiskopisy České pošty, s.p. nebo Slovenské pošty a.s.. Údaje z vystavených složenek je možné ukládat do číselníku jako jakési šablony pro opakované použití. Součástí je i vytváření přehledu vystavených složenek s možností filtrování a tisku.

Koncepce programu umožňuje rozšiřování funkčnosti programu na základě uživatelských připomínek.

 

Tisk

Tisk kódů je nejdůležitější vlastnost tohoto programu a proto jsou na něj kladeny vysoké nároky (zejména na přesnost umístění písma). V programu je tisk řešený nástrojem Tiskový modul. Ten umožňuje základní tisk a dále náhled před tiskem, export tiskové úlohy do dokumentu PDF a odesílání emailem. Součástí je i návrhář sestav (do tohoto režimu se vstoupí tlačítkem Editace), který dovolí uživatelům upravovat předlohy tisku, pokud nevyhovují výchozí dodané výrobcem.

Protože se tiskopisy zpracovávají strojově, je nutné pro tisk použít originální tiskopis. Bývají zdarma na pobočkách pošty. Není možné použít jiný, např. kancelářský papír. Tiskopis musí mít předepsanou gramáž a přesný ořez a další vlastnosti, které nelze v skromných podmínkách dosáhnout. V tiskovém modulu se pro náhled a editaci zobrazuje barevný podklad, pro vizuální kontrolu, ale pro vlastní tisk se tento obrázek na tiskárnu neodesílá, odesílají se pouze textové znaky.

Ještě existuje jeden tiskopis - ve formátu A4, kde poštovní poukázka je umístěna při spodním okraji a je od zbytku oddělena perforací pro pozdější odtrhnutí. V horní části bývají platební údaje, vzkazy a jiná sdělení. Tento tiskopis používají mnohé společnosti. Výstup na takové tiskopisy program Složenky rovněž umožňuje, ale pouze po úpravě zahrnující specifické požadavky uživatele. Funkce je volitelná a zpoplatněná.

 

Historie programu

První verze programu Složenky vznikla v polovině 90tých let z podnětu jednoho uživate, který z důvodu zdravotního omezení potřeboval nástroj na vyplňování a tisk složenek "Poštovní poukázka A". Ihned po zveřejnění se program se stal oblíbeným a rozšířeným. Postupem času byly na časté podněty doplňovány předlohy pro tisk dalších tiskopisů.

 

Minimální požadavky

Program je určen pro počítače s OS Windows (WindowsXP, Windows Vista, Windows 7 a Windows 8) v 32 i 64 bit verzích. Je testován i na operačních systémech Linux v prostředí Wine, pouze s tím omezením, že nejdou spustit Přehledy (ty jsou založené na databázi MS Access, která není v Linuxu podporovaná).

 

Instalace a odinstalace

Instalace je velmi jednoduchá, spočívá v rozbalení souboru složenky.zip a zkopírování celého adresáře na libovolné úložiště, nejlépe na pevném disku, ale může to být i výměnné zařízení typu Flashdisk. V adresáři se nachází:

Pro pohotové spouštění programu můžete vytvořit na ploše nebo v nabídce Start zástupce programu.

Odinstalace spočívá v prostém smazání adresáře s výše uvedenými soubory. Vzhledem k tomu, že program do systému nic nezapisuje, je takto jednoduchým postupem zajištěno bezproblémové a kompletní odstranění celého programu. Pokud máte na ploše nebo v nabídce Start vytvořeného zástupce pro snadné spouštění, odstraňte ho manuálně např. přetažením do koše nebo z lokální nabídky položkou Odstranit.

Vyskytnou-li se při provozu jakékoliv problémy, obraťte se na autora programu - kontakt je uveden níže.

 

Vývoj, záměry...

Z důvodu jednoduchosti není v programu řešeno ukládání data vystavení složenky. Zákazníci, kteří vývoj programu iniciovali tuto vlastnost nepožadovali. Není však složité program o tuto vlastnost v některé následující verzi doplnit. Oceníme i další případné připomínky k programu, event. návrhy na jeho úpravu

Kliknutím na tlačítko Stáhnout se vyvolá domovská stránka programu s možností stažení (zdarma).

 

Kontakt

Další informace o tomto programu a dalších produktech lze získat na:

Evžen Šrámek

Tel: +420 603 820 367

E-mail: sramek(zavináč)datales.cz

http://www.datales.cz

 

Poslední změna dokumentu: 20.04.2017 07:49:07.