Složenky

dokumentace k programu

Uživatelské prostředí programu Složenky

Po spuštění programu se zobrazí hlavní formulář, který tvoří základní prostředí programu. Většina funkcí se vyvolává z hlavní nabídky, která je umístěna v prvním pruhu hned pod záhlavím formuláře nebo pomocí tlačítek na formuláři, které zastávají stejné funkce, jsou ale pohotověji dostupné. Po založení nové složenky nebo otevření složenky z archivu hlavní plochu formuláře zaujímají textová políčka pro zadávání údajů složenky.

 

Hlavní nabídka

Některé položky nabídky jsou zešedlé, to vyjadřuje jejich stav – jsou v daném režimu programu nedostupné, nemají v ten okamžik význam. Např. položky Zavřít a Náhled a tisk složenky. Po založení nové složenky nebo otevření složenky z archivu se tyto položky zaktivují. Současně se znepřístupní položky Nový... a Otevřít...

 

Popis funkcí

 

 

 

Postup otevření složenky z archivu

Výběrem nabídky Otevřít … nebo horkou klávesou Ctrl+O se vyvolá dialog Otevřít … Ctrl+O

V tabulce je výpis všech nalezených souborů *.slo uložených v adresáři Data. Výběrem položky a potvrzením tlačítka Ok (nebo dvojklikem myší na požadovanou položku) se údaje vybrané složenky načtou do kolonek hlavního formuláře.

 

Struktura souboru *.slo

Údaje složenky se ukládají do samostatného souboru *.slo v adresáři Data. Soubory jsou prostého textového formátu a je možné je otevřít např. Poznámkovým blokem. Jejich struktura vypadá takto:

[Hodnoty]
Nazev=Mobilní operátor Volám zdarma a.s.
Ulice=Tomíčkova 1234/1
Obec=Praha 1
PSC=100 00
PredcisliUctu=11
CisloUctu=2233445566
KodBanky=0800
VariabilniSymbol=3366998877
KonstantniSymbol=0309
SpecifickySymbol=0123456789
IBAN=SK4002000000190010332288
UcelPlatby=
Castka=364
CastkaDesetiny=00
CastkaSlovy=třistašedesátčtyři
Zprava=Telefonní poplatky

Název souboru je vytvářen automaticky, je odvozen od pořadového čísla.

 

IBAN

IBAN je označení mezinárodního formátu čísla účtu. Program SLoženky od verze 2,0 2015-11-29 je uzpůsoben pro vkládání tohoto formátu. K tomu účelu je nově na formuláři kolonka IBAN. Úprava programu je nezbytná pro slovenské uživatele, protože Slovenská pošta ho zavádí na svých formulářích od 1.1.2016.

Převod původního formátu čísla účtu na IBAN pro Českou republiku je uvedený např. zde, pro Slovenskou republiku je uvedený např. zde.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:40:01.