Složenky

dokumentace k programu

Číselník

Pokud se některé složenky vystavujmí opakovaně stejné osobě, je vhodné tyto údaje uložit. K tomu slouží vestavěný číselník. Vstoupí se do něho z hlavní nabídky položkou Servis | Číselník. Vyvolá se následující formulář.

 

 

Seznam tvořící dominantní plochu formuláře se naplňuje z malé interní databáze číselníku (soubor predvolby.pvb), pokud je seznam prázdný, je možné pouze přidat novou položku. Pokud v seznamu je již alespoň jedna položka a je-li vybraná, tak je možné stiskem tlačítka Editovat upravit údaje této platby a podobně tlačítkem Odstranit tuto platbu smazat.

Stiskem tlačítka Přidat položku a Editovat se vyvolá formulář s kolonkami pro požadované úpravy

 

Vytvořit novou položku v číselníku je možné i přímo ze složenky, přesněji naplněním z údajů složenky, která je vytvořená nebo otevřená na hlavním formuláři. Je k tomu určeno tlačítko Uložit do číselníku, které je umístěno v pravém dolním rohu formuláře. Platba se uloží do interní databáze a pro název platby je převzatý údaj z kolonky Název (jméno a příjmení). Tímto postupem není testována duplicita výrazu, pokud se v databázi platba s tímto názvem vyskytuje, nebude smazána, pouze bude vytvořena další pod identickým názvem.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:40:03.