Složenky

dokumentace k programu

Zkušenosti z praxe

Predpokládáme tisk na standardní tiskopis složenky Poštovní poukázka A (typ 116) a Poštovní poukázka C (typ 118), o rozměrech 211 mm x 102 mm. Předloha je nastavena tak, že použitý font písma má nastavené rozestupy tak, aby jednotlivé znaky vycházely pokud možno do středů předtištěné mřížky. Proto byl použit neproporcionální řez písma. V ostatních kolonkách, kde nejsou mřížky vyznačeny je použito normální proporcionální písmo. Proporcionální písmo je použité rovněž v kolonkách, ve kterých se uvádějí pouze číslice. To je z toho důvodu, že číslice i u tohoto řezu písma se chovají jako neproporcionální.

Program je možné rozšiřovat o další tiskopisy, postup je uveden v kapitole Návrhář sestav.

S tiskem barevného podkladu se neuvažuje. Důvodem je to, že by byl ekonomicky nevýhodný a hlavně by složenky vytvořené na papíru neznámé kvality by mohly způsobit problémy při automatizovaném zpracování složenky. Kromě kvality a povrchu papíru velmi záleží i na gramáži a mechanických vlastnostech papíru i na přesném ořezu.

Tisk barevného podkladu je možné povolit, jde o vlastnost BackPicturePrintable, kterou naleznete ve výčtu vlastností sestavy a pro tisk musí mít hodnotu True, ale tisk na jakýkoliv jiný podklad než je oficiální tiskopis nelze doporučit!

Nabízí se ještě jeden typ tiskopis a sice ve formátu A4, kde poštovní poukázka je umístěna při spodním okraji a ta je od zbytku oddělena perforací pro pozdější odtržení. Tyto tiskopisy se však musí objednávat na poště nebo v tiskárně, která se specializuje na výrobu tiskopisů a nejsou zdarma.

Na některých tiskárnám může být problém s vlastním tiskem. Přesněji řečeno s vedením nestandardního rozměru papíru. Tisk jsme zkoušeli na inkoustové tiskárně Canon iP6000 a laserové Xerox DocuPrint4508. Složenku jsme vložili do ručního podavače, orientovanou na šířku, aby si tiskárna myslela, že jde o formát listu A4 na výšku. Tisk proběhl bez problému. Ale na jiných tiskárnách mohou nastat problémy, např. nemají ruční podavač, nebo - což se týká zejména laciných tiskáren "mini rozměrů", ty mívají složité vedení cesty papíru s malými poloměry ohybu. Zde může docházet k prokluzu papíru, což se ve výsledku projeví nepřesně usazeným písmem.

Obvykle mají tiskárny možnost tisku obálek. To může být také cesta k úspěšnému výsledku.

Podle informací jednoho uživatele programu měl problémy s tiskem na tiskárně Brother DCP-J925DW, která nemá ruční zásobník, a s tiskem složenky "na šířku" si  neporadí ("neumí"  posouvat papír o výšce pouhých 102 mm). Tisk řešil pomocí exportu do PDF, výsledný soubor otočil o 90° a složenky vložil do zásobníku "na délku". Je to sice poněkud složitější, ale účel to splní. Z tohoto podnětu má nová verze programu (2.0, sestaveni 2014-08-14) doplněné stávající předlohy o další předlohy s orientací tisku na výšku.

Podle jiných uživatelů jsme zaznamenaly problémy s tiskem na některých větších laserových tiskárnách, kde menší papír na šířku zůstane viset v tiskárně mezi válci. Tisk na výšku by měl tento jev eliminovat.

U takto orientované předlohy však podle jiného uživatele nastal problém u tiskárny HP LaserJet M1522n. Její ovladač nedokáže zpracovat otočený text (t.j. text orientovaný o 90 nebo 270 stupňů). U inkoustových tiskáren si na tento problém nikdo nestěžoval. Zajímavý je poznatek, že pokud se z této předlohy uloží texty do dokumentu PDF, tak z něho je tisk správný. Pro někoho to může být metoda, jak obejít nedořešený ovladač konkrétní tiskárny.

Další zkušenost jiného uživatele - tiskárna HP Photosmart Plus B209a-m. Tisk bez problému, napoprvé. Bylo jen zapotřebí nechat v zásobníku cca 5mm vrstvu papíru A4, protože jinak podavač nepracuje přesně.

Nezobrazování (skrytí) nepožadovaných polí - k dotazu "...ještě se zeptám, zda je možné vytisknout složenku tak, aby se pole pro Částku v Kč automaticky neproškrtla? V tuto chvíli se bez zadání částky pole pouze proškrtnou dvojitou čarou. Chtěli bychom jí předtisknout pouze s našimi údaji a částku + adresáta vypisovat ručně...". Postup:

Zalamování výrazu Částka slovy U částek, které nejsou zaokrouhlené na celé desítky, stovky, tisíce... může být sestavený výraz v této kolonce tak dlouhý, že se nevejde do prostoru na složence. V takovém případě je snadná pomoc v drobné úpravě předlohy složenky. Vyberte požadovanou složenku a vstoupte stiskem tlačítka Editace do Návrháře sestav. Vyberte myší příslušnou kolonku a roztáhněte jí myší vlečením za její okraje a ve vlastnostech této komponenty zvolte zalamovat (WordWrap = True). Tím se vynutí zalomení dlouhého výrazu na dva řádky. Protože podle doporučení má být výraz sestaven ze slov bez mezer, program výraz zalomí i mezi slabikami. Pokud by Vám toto chování vadilo, v hlavním formuláři v kolonce "Částka slovy" vložte do výrazu mezi slovy jednu mezeru. Pak program výraz přednostně zalomí v tomto místě.

 

Poslední změna dokumentu: 05.03.2020 19:42:54.