Složenky

dokumentace k programu

Návrhář sestav

Každá tisková úloha (sestava) je sestavena jednak z vlastních dat (v našem případě jde o seznam vložený na hlavním formuláři v textovém poli) a dále z instrukcí, jak data graficky umístit (font, rámečky, odsazení, nadpisy, sumáře atd...). V programu Složenky se soubory instrukcí o tom, jak má tisk vypadat se nazývají předlohami tisku a jsou ukládány do souborů s koncovkou *.fr3. Tato koncepce má tu výhodu, že výslednou podobu tisku mohou uživatelé mohou libovolně modifikovat nebo vytváře nové předlohy tisku. K tomu je určené prostředí Návrhář sestav (vstoupí se do něho tlačítkem Editace na formuláři Tiskový modul):

Na obrazové ukázce prostředí je zobrazen soubor Slozenka01.fr3 s předlohou, která má na pozadí obrázek standardní složenku (střední část formuláře). Na obrázku jsou patrné textové komponenty ohraničené rámečky. Do nich se přenáší text z vyplněných kolonek hlavního formuláře. V levé části je seznam použitých komponent, které je možné přetažením myši umístit do sestavy. V tabulce pod seznamem komponent jsou uvedeny vlastnosti vybrané komponenty. Zcela v pravo je přehled připojených datasetů a seznam DB polí (v případě sestavy generující data z tabulky - přehledy) nebo proměnných (u typu sestavy Složenka). I tyto komponenty je možné vlečením myši přetáhnout na plochu sestavy.

Konfigurace prostředí editace se ukládá do souboru FastReport.ini.

Dokumentaci k Návrháři sestav je možné získat na internetu na adrese http://www.fast-report.com/public_download/html/UserMan/index.html . Dokumentace je bohužel v anglickém jazyce, ale je velice názorná a pro většinu drobných úprav ani není nezbytná. Rozhraní je grafické, tzv. wysiwyg takže nevyžaduje zvláštní programátorské schopnosti.

Před úpravami doporučuji zaarchivovat stávající předlohu, např. v Průzkumníku soubor předlohy zkopírovat do jiného adresáře.

 

Vytvoření nové předlohy

Pro vytvoření nové předlohy slouží lokální nabídka na formuláři Výběr předlohy pro tisk (nabídka se vyvolá pravým tlačítkem v prostoru seznamu). Založí se nová prázdná předloha. V programu Složenky je však vhodnější další postup:

Nyní máte založený nový soubor předlohy a můžete provádět úpravy. Nejdříve asi změnu obrázku na pozadí a posléze i rozmístění textových komponent a další vlastnosti...

 

Další možnost vytvoření nové předlohy

Tvůrci programu chápou, že práce v Návrháři sestav se může některým uživatelům jevit komplikovaně. Z toho důvodu nabízejí tvorbu předloh zdarma. Prostřednictvím formuláře umístěném na domovské webové stránce je možné specifikovat požadavek a v nejbližším možném termínu bude soubor předlohy pro požadovanou sestavu doplněn na webové stránky.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:40:04.