Složenky

dokumentace k programu

Složenky - první kroky

Program Složenky je šířen jako standardní zip soubor. Po rozbalení je architektura celého programu znázorněna na obrázku:

Podadresář Data je určený pro ukládání údajů vystavených složenek. Jedná se o soubory s koncovkou *.slo, jsou textového tvaru s názvem odvozených od čísla složenky. Do podadresáře Ses se ukládají předlohy tisku složenek. Během provozu provozu si program vytváří další soubory pro ukládání nastavení. Soubor Složenky.exe je vlastní program, po poklikání na položku s tímto jménem se program spustí. Výchozí podoba programu vypadá takto:

 

1. krok - nastavení prostředí

Vyberte tlačítko s popiskou Konfigurace prostředí

vyvolá formulář stejného názvu, zde vyberze verzi prostředí (české nebo slovenské), zadejte klávesnicí zkraku měny a potvrďte tlačítkem Ok.

Tlačítko Ok se stane aktivní, pokud je na formuláři provedena nějaká změna.

 

2. krok - vyplnění základních údajů

Vyberte tlačítko s popiskou Nastavení údajů uživatele

vyvolá formulář stejného názvu:

Zde napište svoje jméno, příjmení a adresu a potvrďte tlačítkem Ok. Zadané údaje se uloží do souboru Slozenky.ini.

 

3. krok - vystavení první složenky

Vyberte tlačítko i ikonou nového dokumentu s popiskou Nová složenka

zobrazí se formulář s prázdnými kolonkami (příklad vyplněných kolonek):

Tím je složenka vyplněna a připravena pro tisk. Tento formulář můžete zavřít tlačítkem s ikonou křížku.

Před uzavřením se vyvolá dialog, který nabízí údaje složenky (nebo provedené změny načtené složenky) uložit.

Údaje složenky se ukládají do souborů s koncovkou "slo" do podadresáře Data. Zde si je můžete např. Průzkumníkem ověřit, případně v Poznámkovém bloku prohlédnout (jde o obyčejné textové soubory).

Poznámka: Stejný dialog se vyvolá v případě, pokud ukončíte program např. (systémovým tlačítkem v liště formuláře nebo položkou nabídky Soubor | Konec) a údaje složenky nejsou uloženy.

 

4. krok - tisk složenky

Předpokládám, že máte otevřený formulář složenky (viz 3. krok). Klikněte na tlačítko s ikonkou tiskárny:

Vyvolá se seznam dostupných předloh pro tisk:

Pro první pokus vyberte hned první položku Poštovní poukázka A a volbu potvrďte tlačítkem Ok.

Vyvolá se formulář Tiskového modulu:

Zde klikněte na tlačítko Náhled. Zobrazí se formulář náhledu:

V náhledu je podtisk standardního tiskopisu Poštovní poukázka A, který je zdarma k dostání na pobočkách České pošty, s. p. Použitý obrázek podtisku není kvalitní, slouží pouze pro orientační vizuální kontrolu a do tiskárny se nepřenáší, na tiskárnu se odesílají pouze znaky písma a číslic. Pokud vše souhlasí, vlastní tisk se zahájí kliknutím na tlačítko s ikonou tiskárny nebo klávesami Ctrl+P.

Poznámka: popsaný postup může působit na poprvé poněkud složitě, důvodem je využití univerzálního Tiskového modulu, který je však velmi mocný a naprosto spolehlivý. Pro uživatele přináší jednu důležitou vlastnost a sice umožňuje modifikovat navržené předlohy tisku a vytvářet nové.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:40:00.