Čárové kódy 2

dokumentace k programu

Čárové kódy 2

Verze programu 2.0, sestaveni 2014-04-05

Úvod

Čárový kód je jeden z nejznámějších a nejrozšířenějších prostředků pro automatizovaný sběr dat. Jde o technologii několik desítek let známou a dobře propracovanou. Obecné informace o čárových kódech jsou stručně a přehledně uvedené např. na http://cs.wikipedia.org/wiki/Čárový_kód

Program Čárové kódy je určen pro tisk čárových kódů. Kódy se mohou tisknout po jednom kuse, ale předpokládá se častější využití tisku v dávce z předem připraveného seznamu, získaného např. výstupem ze skladového programu atd... Seznam se do programu vkládá nejlépe v textovém formátu a CSV. Postup vložení dat z Excelu je uveden v nápovědě.

Pokud žádný seznam kódů není k dispozici, je možné použít vestavěný Generátor kódu, který vytvoří seznam automaticky podle nastavených parametrů.

 

Typ (standard) čárového kódu

Program podporuje tyto standardy

Specifikace standardů kódu je uvedená např. http://mdn.morovia.com/kb/20/ . Nutno vzít v úvahu různá omezení standardů. Jde o omezení délky (max. počtu znaků) a zejména rozsah znaků. Některé umožňují pracovat pouze s čísly, jiné mají poněkud rozšířené možnosti. Záleží na mnoha okolnostech - zejména jaké údaje budete potřebovat na kódy uvádět a zda není možné zvolit nějaké zástupné řešení. Dále je důležitá volba čtečky.

 

Tisk

Tisk kódů je nejdůležitější vlastnost tohoto programu a proto jsou na něj kladeny vysoké nároky. S ohledem na rozmanitost typů etiket a proměnlivost nabídky jejich výrobců, je nezbytné umožnit uživatelům pozměňovat výchozí předlohy tiskových úloh podle aktuální potřeby, případně i vytvářet nové. To je vyřešeno nástrojem Tiskový modul, který umožňuje všechny požadované funkce - náhled na tisk, tvorbu PDF dokumentu, odesílat tiskovou úlohu e-mailem i editaci a vytváření nových předloh.

 

Historie programu

Program Čárové kódy 2 vychází z oblíbené verze Čárové kódy (poslední aktuální verze 1,4), je však přepracován a zjednodušen. Původní verze využívala databázového modelu, kdy seznamy kódů byly vytvářeny a ukládány v XML dokumentech. Toto řešení nalezne uplatnění spíše v podnikové sféře, kde se očekává začlenění do systému komplexnějšího řešení. Z toho důvodu je původní program nadále udržován a v pozměněném názvu Čárové kódy Profi je možné ho poptávat u autora na jeho domovské stránce http://www.datales.cz. Tento program oproti free verzi umožňuje tisk dalších typů čárových kódů (2D barcodes - PDF417, DataMatrix and QR-code, Code128, EAN128 s automatickým kódováním), bohatší možnosti automatického generování a využití databáze včetně modifikace struktury databáze a import/export.

Aktuální verze programu Čárové kódy 2 je určený pro uživatele, kteří nevyužijí funkce komerčního programu, naopak od programu nabízeného zdarma očekávají pohotový tisk základních čárových kódů bez studování nápovědy.

 

Další vlastnosti programu

Nejdůležitější část programu je tisk, ten je řešen víceúčelovým tiskovým modulem, který kromě vlastního tisku a nastavení vlastností tisku, umožňuje uživatelskou úpravu sestav dodaných s programem i vytváření sestav nových. Modul dále umožňuje export tiskové úlohy do PDF, což je praktické pro opakovaný tisk. Pro někoho může být zajímavá možnost tiskovou úlohu odeslat emailem, např. na jiné pracoviště.

 

Instalace a odinstalace

Program se dodává ve zkomprimovaném stavu v běžném formátu zip. Instalace spočívá v prostém přenesení (zkopírování) obsažených souborů do založeného adresáře.

Postup:

Odinstalace programu je jednoduchá - prostě se smaže celý adresář, do kterého byly výše uvedené soubory zkopírovány. Program nezapisuje žádné údaje do registru Windows ani nezavádí žádné soubory do systému.

Vyskytnou-li se při instalaci a provozu jakékoliv problémy, obraťte se na autora programu - kontakt je uveden níže.

 

Minimální konfigurace

Program je na konfiguraci nenáročný, bude pracovat na libovolném PC, na kterém je instalován operační systém (OS) Windows (2000, XP, Vista, Win7, Win7(64bit), Win8 a Win8(64bit)).

 

Kontakt

Další informace o tomto programu a dalších produktech lze získat na:

Evžen Šrámek - autor programu

Tel.: +420 603 820 367

Internetu: http://www.datales.cz

E-mail: sramek(zavináč)datales.cz

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:23:06.