Čárové kódy 2

dokumentace k programu

Generování čárových kódů

Tento formulář obsahuje komponenty pro nastavení generátoru na automatické vytvoření seznamu výrazů pro tisk čárových kódů.

 

Význam komponent

Prefix a suffix jsou neproměnlivou součástí kódu, nejsou vyžadované, používají se například pro odlišení střediska, odpovědného pracovníka, výrobní série atd.

Rozhodující je proměnlivá část kódu. Generuje se sekvenčně (postupně) s inkrementací jedné. V kolonce Generování zahájit od čísla zadejte hodnotu, od kterého se má číslování zahájit a do kolonky Počet cyklů celkový počet cyklů. Pokud požadujete jednotnou délku kódu, zatrhněte volbu Doplňovat nulami generovanou část kódu do zadaného počtu znaků a do kolonky Počet znaků generovaného čísla zadejte počet znaků (určuje délku výrazu mino pevné části prefixu a suffixu).

Pro další opakované použití generátoru je vhodné aktuálně nastavené hodnoty uložit. K tomu slouží tlačítko Zapamatovat. Údaje se uloží do souboru CaroveKody.ini. Tyto uložené hodnoty se vyvolají tlačítkem Obnovit. Tlačítkem Spustit se zahájí vlastní generování jehož výsledkem je naplněný seznam položkami na Hlavním formuláři.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:23:07.