Čárové kódy 2

dokumentace k programu

Výběr předlohy pro tisk

V levé části je seznam dostupných předloh. Položky do tohoto seznamu se naplňují podle souborů (koncovka *.fr3) nalezených v adresáři Ses. Na obrázku je příklad souborů, které jsou dodávány s programem:

Soubory mohou mít libovolné jméno, ale doporučuje se zachovat konvenci a pro jména používat krátké výrazy bez mezer a diakritiky a odlišovat je číselnou extenzí. Soubor s koncovkou *.vzor se do přehledu nenačítá, tento soubor obsahuje výchozí předlohu. Z něho se odvozují nové předlohy.

Výběrem položky v seznamu se na pravém panelu zobrazí údaje o předloze, důležitý je zejména její podrobný popis a název souboru, ve kterém je předloha uložena.

Po výběru položky a kliknutím pravého tlačítka myši se vyvolá lokální nabídka s funkcemi:

 

Po výběru položky se zpřístupní tlačítko Ok a po jeho stisku se spustí tiskový modul s vybranou předlohou.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:23:08.