Čárové kódy 2

dokumentace k programu

Návrhář sestav

Každá tisková úloha (sestava) je sestavena jednak z vlastních dat (v našem případě jde o seznam vložený na hlavním formuláři v textovém poli) a dále z instrukcí, jak data graficky umístit (font, rámečky, odsazení, nadpisy, sumáře atd...). V programu Čárové kódy instrukce o tom, jak má tisk vypadat se nazývají předlohy tisku a jsou ukládány do souborů s koncovkou *.fr3. Tato koncepce má tu výhodu, že výslednou podobu tisku mohou uživatelé mohou libovolně modifikovat. K tomu je určené prostředí Návrhář sestav (vstoupí se do něho tlačítkem Editace na formuláři Tiskový modul):

Na obrazové ukázce prostředí je zobrazen soubor CaroveKody02.fr3 s předlohou uzpůsobenou pro sloupcový tisk na etikety. Ve střední části je vlastní plocha sestavy. V levé části je seznam použitých komponent na sestavě s aktuálně vybranou komponentou BarCode1. V tabulce pod seznamem komponent jsou uvedeny vlastnosti vybrané komponenty. Zcela v vpravo je přehled připojených datasetů (aktuálně je frxDBDataset1) a seznam DB polí - v případě programu Čárové kódy má význam pouze pole Kod. Do pole kod se přenáší položky ze seznamu na hlavním formuláři.

Konfigurace prostředí editace se ukládá do souboru FastReport.ini. Dokumentaci k Návrháři sestav je možné zobrazit z nabídky na hlavním formuláři Nápověda |Dokumentace k návrháři sestav (on-line). Spustí se výchozí prohlížeč internetových stránek a v něm se zobrazí dokumentace k uživatelské úpravě předloh sestav. Pro tuto funkci je třeba mít aktivní připojení k internetu. Dokumentace je bohužel v anglickém jazyce, ale je velice názorná a pro většinu drobných úprav ani není nezbytná. Rozhraní je grafické, tzv. wysiwyg takže nevyžaduje zvláštní programátorské schopnosti.

 

Úprava stávající předlohy

Úpravu předlohy je nejvhodnější dělat na kopii. Program zavřete, v Průzkumníku vyberte soubor, který chcete modifikovat, provizorně ho zkopírujte do jiného adresáře, zde přejmenujte na nějaké vhodné jméno (koncovka *.fr3 musí být pochopitelně zachována) a přejmenovaný soubor přesuňte zpět do adresáře Ses. Nyní spusťte program, v vyberte v rozbalovacím seznamu sestavu, která má uvedené jméno předlohy to, které jste zadali.

Spusťte tisk a v Tiskovém modulu klikněte na tlačítko Editace. Vyvolá se návrhář sestav. Dále proveďte požadované úpravy. Kontrolovat jejich podobu můžete přímo v návrháři, kliknutím na ikonu dokumentu s lupou (v nástrojovém panelu čtvrté tlačítko zleva).

Nakonec nastavte vlastnosti pro upravenou sestavu. V hlavní nabídce vyberte Report | Nastavení... , zobrazí se formulář Nastavení reportu. Zde zvolte záložku Popis.

Zde upravte údaje v kolonkách Název, Autor a Popis. Údaje Název a Popis se přenášejí do hlavního formuláře i do Nastavení tisku a jsou důležité pro orientaci při výběru sestavy (na formuláři Výběr předlohy pro tisk).

Pokud jste s úpravami spokojení a původní předlohu nepotřebujete, můžete ji smazat.

 

Vytvoření nové předlohy

Vlastně můžete postupovat stejně jako v předchozím návodu pro úpravu předlohy, jen s tím rozdílem, že původní (vzorovou) předlohu ponecháte. Je také možný postup ten, že spusťte Návrhář sestav s libovolnou předlohou, dále v hlavní nabídce vyberete položku Soubor | Nový... a v nabídnutých možnostech vyberete Standardní průvodce reportem. Projdete navigací podle průvodce a po jeho ukončení zadáte v nabídce Soubor | Uložit jako... V dialogu Save... vyberete adresář Ses a zvolíte vhodný název pro soubor předlohy.

Dále pokračujte jako v předchozím návodu.

 

Další možnost vytvoření nové předlohy

Tvůrci programu chápou, že práce v Návrháři sestav se může některým uživatelům jevit komplikovaně. Z toho důvodu nabízejí tvorbu předloh zdarma. Prostřednictvím formuláře umístěném na webové domovské stránce je možné specifikovat požadavek a nejbližším možném termínu bude soubor předlohy pro požadovanou sestavu doplněn na webové stránky. Podmínkou je přesná specifikace požadavku, tedy např. obchodní označení etiket nebo rozměry papíru, počet sloupců a řádků a případně další zvláštnosti.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:23:09.