Revelo

dokumentace k programu

Základní konvence

Revelo je program striktně založený na databázi, proto téměř všechny úkony v programu představují nějaké databázové operace (zakládání nových záznamů, editace dat, mazání záznamů, výběr dat z databáze pro potřeby tiskových a jiných výstupů). Z hlediska uživatele je konvence práce na většině formulářích obdobná. Z toho důvodu naleznete na všech formulářích, kde je potřeba zmíněné operace provádět, tyto sady tlačítek:

 

Navigační tlačítka

Slouží pro přechod (tabulce, seznamu) na první záznam, předchozí záznam, následující záznam a poslední záznam. Umožňují vlastně jakési listování. Kromě aktivování těchto tlačítek myší stejného efektu docílíte klávesami

Home - první záznam

Up, Left - předchozí záznam

Down, Right - následující záznam

End - poslední záznam

PageUp - o stránku nahoru

PageDown - o stránku dolů

Informace o aktuální pozici a celkový počet záznamů jsou uvedeny v číselné podobě vždy poblíž navigačních tlačítek. V případě, že je aktuální záznam na první resp. na poslední pozici jsou tlačítka pro přechod vzad resp. vpřed graficky odlišená zešednutím a nereagují na klávesnici ani na myš, jsou tzv. neaktivní. Jejich funkce v tomto okamžiku pozbývají svůj význam. Takto se chová většina komponent v programu Revelo, což výrazně přispívá k přehlednosti uživatelského rozhraní.

 

Editační tlačítka

Nový (Ins) - založí nový záznam

Oprava - umožní vstup do režimu editace, tj. opravovat stávající text

Smazat (Ctrl+Del) - odstraní záznam

Uložit - uloží nový záznam nebo provedené změny ve stávajícím záznamu

Storno - odvolá všechny případné změny v záznamu

Když jsou tlačítka v základním režimu (Nový, Oprava a Smazat jsou přístupná, Uložit a Storno nepřístupná) je databáze ve stavu prohlížení. V okamžiku, když se stiskne tlačítko Nový, Oprava nebo Smazat přejde se do režimu editace a stav tlačítek se změní, přístupná se změní na nepřístupná a opačně. Je to logické chování, prostředí se aktuálně přizpůsobuje změně režimu. Např. nemůžete založit nový záznam, pokud právě v jiném záznamu provádíte změny. Až si na to zvyknete, oceníte názornost a bezpečnost popsaného chování.

Aktuální režim databáze signalizuje popisek v hranatých závorkách a najdete ho někde v okolí těchto tlačítek.

 

Tlačítka pro výstup

Tisk (Ctrl+P) - vyvolá tiskový modul ve kterém je zapoudřen generátor sestav

Export - vyvolá dialog Uložit jako, ve kterém zadáte cestu a název souboru, dále můžete vybrat typ souboru:

Všechny soubory pro export dodržují strukturu databáze. Pro nějaké jiné operace s daty jsi nejvýhodnější použití Excelu, pro přenos do jiného programu je zase vhodný CSV formát, protože je velmi univerzální a široce podporovaný. XML (Extensible Markup Language, česky rozšiřitelný značkovací jazyk) je obecný značkovací jazyk, který je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi. Výhodou je přísně strukturovaný obsah, který je snadno čitelný a proto i dekodovatelný jinými nástroji.

Výpis - vypíše aktuální záznam do textového pole. Je to dost šikovná a používaná funkce, můžete ji využít pro přenot údajů třeba do textového editoru.

 

Tlačítko Nápověda

K programu je zpracovaná podrobná kontextová nápověda, ve většině formulářů ji vyvoláte tlačítkem Napověda nebo stiskem klávesy F1.

 

Další tlačítka

Na formulářích se mohou vyskytnout další tlačítka, ta již nejsou častá, obvykle zastávají nějakou méně běžnou funkci. Jejich význam je vysvětlen v kapitolách popisujících jednotlivé formuláře.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:42:16.