Revelo

dokumentace k programu

Tiskový modul

Tiskový modul obsahuje výkonný generátor sestav založený na technologii firmy Fast Report.

 

Tlačítko Editace může být skryté - podle nastavení volby Povolit editaci předloh sestav na formuláři Nastavení prostředí. Po instalaci programu je výchozí stav skryté tlačítko Editace. Důvodem tohoto opatření byla bázlivost některých testerů z poškození předloh sestav. Návrhář sestav vyvolaný tímto tlačítkem, je určený pro uživatelskou úpravu sestav, ale jeho uživatelské rozhraní může při prvním dojmu působit složitě. Výchozí stav této volby je nevybraná, takže tlačítko Editace v tiskovém modulu bude skryté a nebude začátečníky rušit. Naopak pokročilejší uživatelé si ho mohou zobrazit a proniknout do tajů skvělého nástroje Fast Report, na kterém je generátor založen. Nemusíte se bát o poškození programu, pracuje se pouze s předlohami , tj, soubory s koncovkou *.fr3 uloženými v adresáři SES a ty je možné v případě poškození stáhnout ze stránky výrobce programu.

 

 

 

 

Popis tlačítek v Nástrojovém panelu

Tisknout - vyvolá dialog pro výběr a nastavení vlastností tiskárny. Lze zde definovat rozsah tisku, způsob tisku, počet kopií apod..

Otevřít - vyvolá dialog Open pro otevření uložené sestavy či dokumentu v interním formátu *.fp3.

Uložit - vyvolá dialog Save pro uložení sestavy či dokumentu v interním formátu *.fp3.

Export - umožní uložit sestavu či dokument do formátu PDF. Tento formát je velmi rozšířený a bezpečný. Umožňuje archivování dokumentů v elektronické podobě.

Najít - vyvolá dialog pro vyhledávání textu. Význam má v rozsáhlých sestavách.

Zvětšit, Zvětšení, Zmenšit - nástroje pro volbu velikosti zobrazení.

Vzhled stránky - dialog pro definování vzhledu stránky

Navigační tlačítka (První stránka, Předchozí stránka, Číslo stránky, Další stránka, Poslední stránka) - nástroje pro listování a rychlý přesun na začátek sestavy, na konec sestavy a event. na zadanou stranu sestavy. Tato tlačítka se pro náhled a tisk jednostránkových tiskových úloh nezobrazují (faktura, příjmový doklad, apod.).

Zavřít - tlačítko pro zavření formuláře Náhled.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:42:23.