Revelo

dokumentace k programu

Údržba databáze a zálohování

Defragmentace databáze

Použitá (souborová) databáze MS Access nevyžaduje zvláštní údržbu. Pouze po častém nebo rozsáhlém mazání dat je vhodné provést Defragmentaci databáze (příkaz naleznete se nabídce Servis), tím se původní obsazené místo uvolní a soubor zmenší svoji velikost. Tento proces má za následek přeuspořádání ostatních dat v databázi, takže přístup k nim je rychlejší. Rozdíl není výrazný, ale podstatnou výhodou je zmenšení velikosti souboru, zvláště pokud máte zapnuté automatické vytváření záloh databáze.

 

 

Zálohování databáze

Zálohování databáze je vhodné provádět před rozsáhlými změnami - např. před rušením zákazníka, kdy se současně odstraní i všechny spotřebiče v jeho majetku i všechna příslušná měření nebo před importem dat a rozsáhlou editací. Záloha je řešena tak, že se soubor databáze Revelo.mdb zkopíruje do adresáře Backup. Název souboru se doplní podle datumu ve tvaru Revelo_rrrr_mm_dd.mdb (rrrr = rok, mm = měsíc a dd = den). Tím je zajištěna jedinečnost souboru a identifikace pro případnou obnovu. Soubory v rámci jednoho dne se nerozlišují a tudíž se přepisují. Maximální počet záloh v adresáři Backup je 20 souborů, přidáním dalšího vždy dojde ke smazání souboru s nejstarším datem v názvu. Zálohy se vytvářejí manuálně příkazem v nabídce Servis | Vytvoření bezpečnostní kopie databáze. Je možné zvolit i automatické vytváření záloh, zatržením příslušné volby na formuláři Nastavení prostředí.

Pro obnovu platí tento postup:

 

 

Zabezpeční dat

Výše uvedená metodika zálohování zabezpečí program před ztrátou dat smazaných např. chybným rozhodnutím nebo neopatrností. Protože se záložní kopie ukládají do stejného adresáře, dojde v případě poškození disku k jejich ztrátě. Aby se tomuto jevu předešlo doporučuje se průběžně ukládat soubor databáze současně na nějaké další zařízení, nejlépe spolehlivý server, NAS (Network Attached Storage – datové úložiště na síti) nebo alespoň na externí HDD či flash disk.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:42:25.