Revelo

dokumentace k programu

Výtah z norem ČSN 33 1600 ed.2 a STN 33 1600, STN 33 1610

Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání - ČSN 33 1600 ed.2

Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů

Skupina Třída ochrany Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce a prodlužovací přívody Ostatní nepřipevněné spotřebiče
A Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání
B I. 3 měsíce 6 měsíců
II. a III. 6 měsíců
C I. 6 měsíců 24 měsíců
II. a III. 12 měsíců
D I., II. a III. 12 měsíců 24 měsíců
E I., II. a III. 12 měsíců 24 měsíců

 

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov podľa STN 33 1610

Lehoty pravidelných revízií elektrických spotrebičov

Skupina Spotrebiče držané v ruke Prenosné spotrebiče Neprenosné a pripevnené spotrebiče
A Vždy pred ich vydaním používateľovi
B 3 mesiace 3 mesiace 6 mesiacov
C 6 mesiacov 12 mesiacov podľa STN 33 1500
D 12 mesiacov 12 mesiacov podľa STN 33 1500
E 12 mesiacov 24 mesiacov podľa STN 33 1500

 

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov podľa STN 33 1600

3. Rozdelenie náradia podľa používania

Podľa pracovného využitia (ako často a ako dlho sa použiva) sa náradie zaraďuje do troch skupín:

Lehoty pravidelných revizií náradia

Skupina Náradie triedy ochrany Najmenej raz za
A I. 6 mesiacov
II. a III. 12 mesiacov
B I. 3 mesiace
II. a III. 6 mesiacov
C I. 2 mesiace
II. a III. 3 mesiace

 

Jak je patrné z obou tabulek, aktuální česká norma ČSN 33 1600 ed.2 se od původní ČSN 33 1500 trochu liší. Přesto by ani pro slovenské uživatele programu Revelo neměl být problém.

Program Revelo získává termín revize vyhodnocením tří vstupních parametrů: "Skupina používání", "Třída ochrany" a "Typ nepřipevněného spotřebiče". (volba sestavy není pro termín důležitá). Nejprve se vyhodnotí skupina používání, dále typu nepřipevněného spotřebiče a nakonec dle třídy ochrany.

Rozhodovací proces vypadá takto:

Ze schématu vyplývá, že třída ochrany je pro stanovení důležitá. Perioda revizí v měsících se informativně uvádí na hlavním formuláři (v prostoru napravo od kolonky Třída ochrany), ukládá se při každém měření do databáze do tabulky "Měření" (přes uživatelské rozhraní formuláře Měření).

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:59:04.