Revelo

dokumentace k programu

Údaje uživatele

Údaje se využívají pro tvorbu sestav.

Tlačítko Nápověda vyvolá kontextovou nápovědu programu, Výpis zobrazí textové pole s strukturovaným textovým výpisem všech položek, Ok slouží pro potvrzení změn a Storno případné změny zruší a uzavře formulář.

Přesnou strukturu a možnosti vkládaných údajů naleznete v kapitole Struktura databáze v tabulce Uzivatel.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 10:42:20.