Revelo

dokumentace k programu

Zobrazení dat

V některých režimech programu Revelo je možné vyolat formulář s databázovou tabulou, obvykle jako alternativu k tiskovému modulu. Jestliže tiskový modul data zpracovává do podoby sestavy určené k tisku event. exportu do několika formátů či dokumentů, databázová tabulka přináší více technický pohled na strukturovaná data s možností dále s nimi pracovat. V této verzi programu jsou možnosti prozatím omezené na Export a Hledat.

Export umožňuje data uložit do formátů

Uplatnění XML dokumentu je věnována kapitola Využití XML souboru

 

Tlačítkem Hledat vyvoláte dialog pro vyhledávání výrazů v databázové tabulce

Do pole Najít zadejte požadovaný hledaný výraz (stačí jeho část). Výraz se hledá v kolonce, ve které se nachází kurzor. Tlačítkem Najít další se v tabulce od prvního záznamu zahájí vyhledávání.

Tlačítko Vlastnosti vypíše strukturu databázové tabulky (seznam polí, jejich datavý formát a rozsah).

 

Poslední změna dokumentu: 30.01.2020 21:41:03.