Příkazy Pro

dokumentace k programu

Úvodní informace o programu Příkazy Pro

Úvod

Program Příkazy Pro je určen pro vystavování platebních příkazů (jednoduchých i hromadných). Kromě ručního vkládání položek (pro opakované platby je možné takové položky založit do číselníku) je možný i hromadný import, např. z podkladů účetního programu nebo jiných seznamů, třeba i vytvořených exportem do XML z již dříve vystavených příkazů.

Položky plateb se mohou v klidu připravit a zkontrolovat v tomto programu s přívětivějším rozhraním než dovolují formuláře na internetu a pak celý příkaz přenést do elektronického bankovnictví pomocí výměnného formátu CSV nebo ještě vhodněji pomocí výměnného formátu ABO.

Příkazy je možné rovněž tisknout a předat bance v tištěné podobě např. prostřednictvím sběrného boxu. Kromě tvorby vlastních příkazů umožňuje generovat sestavy s přehledy uskutečněných plateb.

Program Příkazy Pro vychází z oblíbené free verze Příkazy, je však výrazně přepracován a rozšířen.

Přehled hlavních změn:

Další vlastnosti programu

Program je striktně založený na databázi, proto téměř všechny úkony v programu představují nějaké databázové operace (zakládání nových záznamů, editace dat, mazání záznamů, výběr dat z databáze pro potřeby tiskových a jiných výstupů). Ukládání a konzistenci dat zajišťuje automaticky databázový nástroj, v našem případě MDAC (Microsoft Data Access Components) společnosti Microsoft. Jeho výhodou je, že se nemusí instalovat ani nastavovat (je součástí všech níže uvedených OS Windows). Ukládání dat zajišťuje program Příkazy v součinnosti s databázovým nástrojem automaticky, z pohledu uživatele zůstává snad jediná povinnost zajistit případné zálohování databáze (soubor PrikazyPro.mdb) a občas provést údržbu databáze (Nástroje | Defragentace databáze).

Součástí programu je Tiskový modul, který zajišťuje kopletaci tiskové úlohy s možností tisku, náhledu, exportu tiskové úlohy a editace předlohy tisku.

V uživatelském prostředí celého programu obecně platí, že pokud nějaká funkce nemá v daném režimu práce význam, je zakázaná - graficky se taková položka nabídky nebo tlačítka příslušné funkce odlišuje zešednutím. To přispívá k lepší přehlednosti programu.

Minimální konfigurace

Program je na konfiguraci nenáročný, bude pracovat na libovolném PC, na kterém je instalován operační systém (OS) Windows (XP, Vista, 7, 8 a 10), .

Instalace a odinstalace

Program se dodává ve zkomprimovaném stavu v běžném formátu zip. Instalace spočívá v prostém přenesení (zkopírování) obsažených souborů do založeného adresáře.

Postup:

Při prvním spuštění programu se automaticky založí prázdná databáze (soubor PrikazyPro.mdb).

Odinstalace programu je jednoduchá - prostě se smaže celý adresář, do kterého byly výše uvedené soubory zkopírovány. Program nezapisuje žádné údaje do registru Windows ani nezavádí žádné soubory do systému.

Vyskytnou-li se při instalaci a provozu jakékoliv problémy, obraťte se na autora programu - kontakt je uveden níže.

Kontakt

Další informace o tomto programu a dalších produktech lze získat na webu studia Datales.

http://www.datales.cz

Tel.: +420 603 820 367

Evžen Šrámek

 

Poslední změna dokumentu: 30.05.2018 07:55:26.