Příkazy Pro

dokumentace k programu

Editace položek

Pro vkládání údajů nové položky nebo změny údajů v založené položce je určený formulář Přidat položku respektive Editovat položku. Podle zvoleného režimu (vkládání/editace) se mění název formuláře v záhlaví, jinak je rozvržení kolonek totožné a nemá ani vliv na styl práce.

Formulář Přidat položku se vyvolá z hlavního formulkáře příkazem Položky | Přidat položku nebo klávesu Ins. Formulář Editovat položku se vyvolá z hlavního formulkáře příkazem Položky | Editovat položku, horkou klávesou Ctrl+Ins nebo poklikáním na řádek příslušné položky v tabulce.

Po vyvolání formuláře je zaměřeno první políčko Číslo účtu. Přesun na následující políčko se docílí stiskem klávesy Enter nebo Tabulátorem. Je možný i vstup do políčka kliknutím myši. Dvojklik myši má stejný význam, ale navíc označí celý výraz (pokud je v políčku nějaký zadaný). Označený výraz se může rovnou celý přepsat.

Vedle políčka Směrový kód se nachází tlačítko (...), to slouží k vyvolání seznamu předvolených položek, ze kterého se výběrem údaje přenesou do tohoto formuláře. To má význam u pravidelně se opakujících platbách či inkasech. Tyto předvolby se mohou nadefinovat na formuláři Předvolby, který je možné vyvolat nabídkou Nástroje | Předvolby plateb nebo stiskem odpovídajícího tlačítka v nástrojovém panelu hlavního formuláře.

Seznam pro výběr položky z číselníku Předvolby

V tabulce jsou záznamy řazeny abecedně podle sloupce Název. To přispívá k snadnějšímu nalezení požadované položky. Protože číselník může obsahovat i značný počet záznamů, byl doplněn o nástroje k nalezení požadované položky - Najít a Filtr.

Formulář je možné vlečením za okraj roztáhnout a zvětšit hlavně na výšku. Zpříjemní se vyhledávání ve velkém množství záznamů. Pozice tohoto formuláře i jeho rozměry se ukládají a obnovují při opětovném vyvolání.

 

Poslední změna dokumentu: 24.01.2018 15:37:44.