Příkazy Pro

dokumentace k programu

Export příkazu do ABO

Pro export do výměnného formátu ABO je určen následující formulář.

V seznamu Verze ABO pro se vybere název banky. Podporované verze exportu:

V případě problémů nebo potřeby úpravy výstupu pro jiný bankovní ústav, obraťte se na autora programu.

Vybraná volba Připojovat zprávu pro příjemce rozhoduje o připojení textu z kolonky Zpráva pro příjemce.

Tlačítko Uložit ABO do souboru se vyvolá dialog Uložit jako pro zadání názvu souboru a cesty cílového adresáře. Výstupní soubor je obyčejný textový, lze si ho prohlédnout třeba Poznámkovým blokem, ale koncovka souboru je *.abo, jak to vyžadují mechanizmy pro načtení souboru ve webovém rozhraní bank případně jiných účetních programů.

 

Poslední změna dokumentu: 30.05.2018 07:56:53.