Příkazy Pro

dokumentace k programu

Předvolby položek

Formulář Předvolby je určen pro vytvoření seznamu položek plateb nebo inkas. Zde přednastavené údaje se výběrem ze seznamu přenesou do formuláře Přidat položku či Editovat položku (to podle režimu operace). To má význam u často opakovaných plateb, kdy mohou výrazně ušetřit čas a omezují vložení chybného údaje. Nastavené údaje předvoleb se ukládají do databázové tabulky predvolby (více v kapitole Struktura databáze).

   

Navigační tlačítka

Slouží pro přechod (tabulce, seznamu) na první záznam, předchozí záznam, následující záznam a poslední záznam. Kromě aktivování těchto tlačítek myší stejného efektu docílíte klávesami

Home - první záznam

Up, Left - předchozí záznam

Down, Right - následující záznam

End - poslední záznam

PageUp - o stránku nahoru

PageDown - o stránku dolů

Informace o aktuální pozici a celkový počet záznamů jsou uvedeny v číselné podobě u spodního okraje formuláře. V případě, že je aktuální záznam na první resp. na poslední pozici jsou tlačítka pro přechod vzad resp. vpřed graficky odlišená zešednutím a nereagují na klávesnici ani na myš, jsou tzv. neaktivní. Jejich funkce v tomto okamžiku pozbývají svůj význam.

Editační tlačítka

Nový (Ins) - založí nový záznam

Oprava - umožní vstup do režimu editace, tj. opravovat stávající text

Smazat (Ctrl+Del) - odstraní záznam

Uložit - uloží nový záznam nebo provedené změny ve stávajícím záznamu

Storno - odvolá všechny případné změny v záznamu

Když jsou tlačítka v základním režimu (Nový, Oprava a Smazat jsou přístupná, Uložit a Storno nepřístupná) je databáze ve stavu prohlížení. V okamžiku, když se stiskne tlačítko Nový, Oprava nebo Smazat přejde se do režimu editace a stav tlačítek se změní, přístupná se změní na nepřístupná a opačně. Je to logické chování, prostředí se aktuálně přizpůsobuje změně režimu. Např. není možné založit nový záznam, pokud je právě provádí v jiném záznamu změny. Aktuální režim databáze signalizuje popisek v hranatých závorkách u spodního okraje formuláře.

Tlačítka pro výstup

Import - umožňuje importovat položky z extrního programu. Je podporován formát XML a CSV. Struktura XML souboru je identická se strukturou XML souboru vytvořeného exportem. Stačí do číselníku vložit alespoň jednu položku a zadat export ve formátu XML. Vytvořený soubor v sobě nese informace o své struktuře. U CSV souboru je to obdobné, oproti exportovanému souboru se nezadává první sloupce (je to číslo, které si program automaticky přidává sám). Všechna pole jsou oddělováná oddělovacím znakem | (svislá čára, znak Alt+0124). Za výrazem v posledním poli na řádku není. Požadovaný CSV soubor rozněž neobsahuje v prvním řádku názvy polí (sloupečků).

Export - vyvolá dialog Uložit jako, ve kterém zadáte cestu a název souboru, dále můžete vybrat typ souboru:

Všechny soubory pro export dodržují strukturu databáze. Pro nějaké jiné operace s daty jsi nejvýhodnější použití Excelu, pro přenos do jiného programu je zase vhodný CSV formát, protože je velmi univerzální a široce podporovaný.

Tisk (Ctrl+P) - vyvolá rozhraní tiskového modulu

Tlačítko Nápověda

K programu je zpracovaná podrobná kontextová nápověda, ve většině formulářů ji vyvoláte tlačítkem Napověda nebo stiskem klávesy F1.

 

Poslední změna dokumentu: 23.01.2018 21:57:05.