Příkazy Pro

dokumentace k programu

Přehled základních funkcí

Hlavní formulář

Hlavní formulář je základním prostředím aplikace. V horní části je Hlavní nabídka s položkami všech funkcí, pod ní je Nástrojový panel s tlačítky pro nejvíce používané funkce. Stavy položek nabídky a tlačítek se podle charakteru práce průběžně zpřístupňují nebo zakazují, např. pokud není otevřený žádný příkaz jsou položky menu pro zavření příkazu, uložení, náhled, tisk a editaci nedostupné. Toto chování prvků je logické a názorné. Ostatní prostor formuláře je vyhrazen pro tabulku s položkami platebních příkazů. V tabulce nelze editovat, vlastní přidávání, editování a mazání položek příkazů se provádí na formuláři vyvolaném příkazy Přidat položku, Editovat položku a Smazat položku (případně přiřazenými horkými klávesami). Pro již založenou položku je možné vyvolat editaci poklikem na odpovídající řádek tabulky. Při spodním okraji je Informační panel s údaji:

Údaje Název banky, Pobočka, Číslo účtu, Směrový kód se rovněž přebírají z konfigurace programu, je možné je pro odpovídajícíc příkaz změnit. Údaje z informačního panelu se předávají do tiskového modulu pro sestavení vlastní tiskové úlohy a pro sestavení exportního formátu ABO.

Funkce programu lze nejlépe pochopit pole rozbalené kompletní nabídky:

Přehled všech funkcí Hlavní nabídky

Nabídka Příkaz

Nový… Ctrl+A - založí nový příkaz.

Otevřít… Ctrl+O - vyvolá dialogový panel Otevřít ..., který obsahuje seznam všech založených příkazů pro zadaný rok. Vybráním položky se tento příkaz otevře.

Zavřít Ctrl+W - zavře otevřený příkaz.

Oprava příkazu - umožní opravit údaje příkazu.

Smazání příkazu - umožní smazat založený příkaz. Smazáním příkazu se zároveň smažou i případné položky, které jsou v něm založeny. Operace je nevratná, před vlastním úkonem se ještě vyvolá dialog s varováním, který je nutné potvrdit (bezpečnostní opatření).

Uložit příkaz jako ... Shift+Ctrl+S - příkaz neslouží pro ukládání vytvořeného příkazu do databáze, všechny prováděné změny jsou průběžně ukládány automaticky mechanizmem použitého databázového stroje MS Access. Význam funkce spočívá v uložení celého příkazu do souboru obecného formátu XML a jeho další využití v jiném programu nebo jako šablona pro hromadný import (šikovné řešení pro pravidelně opakující se platby či inkasa). Pro zadání jména souboru a vybrání cílového adresáře je vyvolán standardní dialog Ulož jako... .

Náhled a tisk příkazu Ctrl+P - spustí tiskový modul, jehož rozhraní umožňuje Náhled na tisk, Export do PDF, přímý Tisk a Editaci předloh tiskové úlohy.

Konec - ukončí program.

Nabídka Položky

Přidat položku Ins - vyvolá formulář Přidat položku pro bezpečné a pohodlné vkládání údajů nové položky příkazu (řádek tabulky).

Editovat položku Ctrl+Ins - vyvolá formulář Editovat položku pro bezpečnou a pohodlnou opravu údajů položky. Tento formulář lze vyvolat i poklikáním na řádek v tabulce.

Kopírovat položku Ctrl+C - údaje položky příkazu z vybrané řádky se uloží do schránky Windows. Jednotlivá pole položky jsou oddělena oddělovacím znakem.

Vložit položku Ctrl+V - pokud schránka Windows obsahuje údaje položky v požadovaném formátu (předchozí volbou Kopírovat položku) vytvoří se nová položka příkazu s těmito údaji. V rámci jednoho příkazu nemá tato funkce valný význam, ale protože je možné program Příkazy spustit současně vícekrát, je možné položky přenášet mezi nimi. Např. v jednom programu je založen nový příkaz a ve druhém se otevře příkaz, který obsahuje obdobnou položku (položky), např. za jiné období. Často se liší jen variabilním symbolem nebo částkou. Podle názorů uživatelů je tato funkce velmi užitečná a má podobný význam jako importování celých příkazů z vytvořených "šablon" v XML formátu - viz Uložit příkaz jako ...

Smazat položku Ctrl+Del - smaže celý aktuální záznam. Operace je nevratná, před vlastním úkonem se ještě vyvolá dialog s varováním, který je nutné potvrdit (bezpečnostní opatření).

Importovat položky Shift+Ctrl+Ins - vyvolá formulář Import položek s nástroji pro hromadný import položek příkazu. Podkladem může být seznam z tohoto či z jiného programu. Podporován je formát CSV a XML. U obou formátů je nezbytné dodržet náležitý tvar (počet sloupců, oddělovací znak v případě CSV a strukturu v případě XML - viz popis v příslušné kapitole nápovědy).

Nabídka Nástroje

Konfigurace - vyvolá formulář Konfigurace pro nastavení prostředí.

Nastavení plateb - vyvolá formulář Seznam předvolených plateb. Pro vyplňování položek často (pravidelně) opakovaných plateb je výhodné použít předvolby na tomto formuláři.

Sestavy - vyvolá formulář Sestavy pro generování přehledových sestav.

Textový výpis příkazu - vyvolá textové pole a vypíše do něho celý příkaz v textovém formátu. Text lze obvyklými postupy označit a zkopírovat do schránky. Kliknutím pravého tlačítka myši na ploše formuláře se vyvolá lokální nabídka.

Strukturovaný výpis - vyvolá textové pole a vypíše do něho jednotlivé položky (platby) příkazu. Tento textový výpis je přehlednější a vhodnější pro přesnost položek např. do prostředí jiného programu nebo prostředí pro elektronickou platbu. Text lze obvyklými postupy označit a zkopírovat do schránky. Kliknutím pravého tlačítka myši na ploše formuláře výpisu se vyvolá lokální nabídka.

Export příkazu do formátu ABO - vyvolá formulář s textovým polem s vygenerovaným příkazem ve formátu ABO. Tento formát je určený pro import do jiných programů a zejména pro import na internetovém rozhraní většiny bankovních společností. Jednotlivé banky formát ABO interpretují s malými odchylkami, program je odladěn podle specifikací České spořitelny, a.s. a banky FIO. Na případné problémy u jiných bank upozorněte autory programu Příkazy.

Export příkazu do formátu Multi Cash (podle specifikace Uni Credit Bank).

Defragmentace databáze - Použitá (souborová) databáze MS Access nevyžaduje zvláštní údržbu. Pouze po častém nebo rozsáhlém mazání dat je vhodné provést Defragmentaci databáze, tím se původní obsazené místo uvolní a soubor zmenší svoji velikost. Tento proces má za následek přeuspořádání ostatních dat v databázi, takže přístup k nim je rychlejší. Rozdíl není výrazný, výhodou je zmenšení velikosti souboru.

Nabídka Nápověda

Podrobná nápověda (on-line) F1 - vyvolá nápovědu s popisem funkcí a dalšími informacemi.

Příkazy Pro - domovská stránka - vyvolá domovskou stránku s obecnými informacemi.

O programu - vyvolá dialog s informacemi o programu a autorovi.

 

Poslední změna dokumentu: 23.01.2018 21:38:07.