Příkazy Pro

dokumentace k programu

Tiskový modul

Všechny tiskové úlohy a export do PDF v aplikace Příkazy Pro zajišťuje Generátor sestav FastReport, který je oddělený od vlastního programu v samostatném souboru FR01.dll. Uživatelské rozhraní je jednoduché, je to jednoduchý dialog s několika tlačítky.

Význam tlačítek v tiskovém modulu

Dialog pro nastavení tisku

Náhled na Příkaz k úhradě / inkasu

Náhled na Hromadný příkaz k úhradě / inkasu

Popis tlačítek v Nástrojovém panelu Náhledu

Tisknout - vyvolá dialog pro výběr a nastavení vlastností tiskárny. Lze zde definovat rozsah tisku, způsob tisku, počet kopií apod..

Otevřít - vyvolá dialog Open pro otevření uložené sestavy v interním formátu *.fp3.

Uložit - vyvolá dialog Save pro uložení sestavy v interním formátu *.fp3.

Export - umožní uložit sestavu jako dokument formátu PDF. Tento formát je velmi rozšířený a bezpečný. Umožňuje archivování sestav jako dokumentů v elektronické podobě.

Najít - vyvolá dialog pro vyhledávání textu. Význam má v rozsáhlých sestavách.

Zvětšit, Zvětšení, Zmenšit - nástroje pro volbu velikosti zobrazení.

Vzhled stránky - dialog pro definování vzhledu stránky

Navigační tlačítka (První stránka, Předchozí stránka, Číslo stránky, Další stránka, Poslední stránka) - nástroje pro listování a rychlý přesun na začátek sestavy, na konec sestavy a event. na zadanou stranu sestavy. Tato tlačítka se pro náhled a tisk jednostránkových tiskových úloh nezobrazují (příkazy k úhradě).

Zavřít - tlačítko pro zavření formuláře Náhled.

 

Poslední změna dokumentu: 23.01.2018 22:16:32.