Příkazy Pro

dokumentace k programu

Založení nového příkazu a změna údajů již založeného příkazu

K založení nového příkazu je nutné aktivovat položku nabídky Příkaz | Nový příkaz Ctrl+N.

Výchozí podoba formuláře je se základními kolonkami, kliknutím na položku Více možností se zpřístupní i ostatní kolonky u nichž se nepředpokládá častá změna údajů.

Výchozí údaje se přebírají z Konfigurace a prakticky by neměl být důvod je měnit, ale někteří uživatelé programu na té možnosti trvají. Tento požadavek vynutil zapisovat údaje každého příkazu jako samostatnou položku do databáze (což je patrné z přehledu databázových tabulek v kapitole Struktura databáze). Obvykle se to řeší vazbou na číselník, ale vzhledem předpokládanému počtu příkazů to z hlediska objemu dat nepředstavuje žádné omezení, naopak toto řešení přináší i svoje výhody.

Zde nastavené údaje se ukládají do databáze, odkud se informativně zobrazují na panelu hlavního formuláře a rovněž se přebírají do výstupů pro tisk a export.

Pro opravu údajů již založeného příkazu je nutné aktivovat položku nabídky Příkaz | Oprava příkazu nebo stisknout tlačítko stejného názvu v info panelu ve spodní části formuláře. Formuláře pro založení nového respektive opravu stávajícího příkazu jsou téměř identické, liší se jen nadpisem v záhlaví a chováním programu (v prvním případě je databáze v režimu append, ve druhém v režimu edit).

 

Poslední změna dokumentu: 23.01.2018 21:41:27.