Příkazy Pro

dokumentace k programu

Konfigurace

Formulář Konfigurace je určen pro nastavení výchozích údajů.

Tyto údaje se vkládají jako výchozí při zakládání nového příkazu na formuláři Založení nového příkazu a zapisují se ke každému příkazu dodatabáze. Údaje je možné při zakládání i později změnit.

Výrazy v kolonkách Název klienta a Číslo klienta se používají pro generování výměnného formátu ABO. Nejsou povinné (některé banky je nemají zavedené).

Označení měny - zkratka pro označení měny. Zkratka by měla odpovídat bankovním koncencím.

Prefix čísla příkazu - číslo příkazu je navrhováno programem. Vyhledává se zánam s nejvyšší hodnotou, z výrazu Cislo se vyjmou poslední čtyři znaky (ty by měly být číselné), povýší se o jedničku a jako prefix se doplní výraz uvedený zde v konfiguraci. Prefix může obsahovat jakýkoliv výraz v rozsahu 6 znaků (celé číslo včetně proměnlivého čtyřčíslí může ít max. 10 znaků). Prefix může osahovat např. zkratku organizační jednotky, letopočet nebo jejich kombinaci.

Hodnoty se ukládají do souboru PrikazyPro.ini.

 

Poslední změna dokumentu: 23.01.2018 21:38:56.