Příkazy Pro

dokumentace k programu

Export příkazu do MMB

Export do tohoto formátu není odladěný. Na odladění je třeba součinnosti někoho, kdo má banku, která podporuje tento výměnný formát a má přístup do on-line portálu a trpělivost... Pokud má někdo zájem o tento výstup, kontaktujte autora.

Struktura textových souborů transakcí z účetních systémů do Internet Banky

Počátek pole Počet znaků Typ pole Název pole
1 10 Z Základ čísla účtu klienta
11 6 P Předčíslí čísla účtu klienta
17 10 Z Základ druhého čísla účtu
27 6 P Předčíslí druhého čísla účtu
33 4 N Směrový kód banky druhého čísla účtu
37 3 N Směrový kód filiálky banky druhého čísla účtu (vyplněno nulami)
40 10 N Specifický symbol k číslu účtu klienta – uplatní se pouze v případě, že není vyplněno pole Specifický symbol k druhému číslu účtu
50 10 N Specifický symbol k druhému číslu účtu
60 10 N Variabilní symbol k číslu účtu klienta (vyplněno nulami)
70 10 N Variabilní symbol k druhému číslu účtu
80 20 C Zpráva k číslu účtu klienta – uplatní se pouze v případě, že není vyplněno pole Zpráva k druhému číslu účtu
100 20 C Zpráva k druhému číslu účtu
120 10 N Konstantní symbol
130 14 N Částka (pro Kč v haléřích)
144 1 C Znaménko částky (povolena pouze mezera = + )
145 8 D Splatnost ve tvaru RRRRMMDD (nuly = dnes)
153 3 C ISO kód měny (CZK nebo mezery)
156 1 V Druh transakce (0 – prioritní platba, 1 – úhrada, 2 – inkaso)
157 3 N Devizová statistika – platební titul (pro Kč vyplněno nulami)
160 2 N Devizová statistika – subjekt (pro Kč vyplněno nulami)
162 3 C Devizová statistika – statistická měna (pro Kč vyplněno mezerami)
165 2 C Devizová statistika – územní členění (pro Kč vyplněno mezerami)
167 8 N Devizová statistika – rezerva (vyplněno nulami)
175 8 D Datum klientské identifikace transakce ve tvaru RRRRMMDD
183 13 C Klientská identifikace transakce
196 0 - 140 C Textová poznámka, která je uložena do AV pole
196 - 336 1 CR
197 - 337 1 LF

Struktura textových souborů transakcí z účetních systémů do Internet Banky

Ozna čení Typ pole Popis pole
N Numerický Musí obsahovat pouze numerické znaky, tj. znaky do 0 do 9 (ASCII kód v intervalu od 48 do 57). Pokud položka zprávy obsahuje méně znaků, než je počet znaků pole, musí být numerické pole zleva doplněno nulami (ASCII kód 48). Pokud položka není zadána, musí být nulami vyplněno celé pole.
N Znakový Může obsahovat libovolný znak ASCII kódu v intervalu od 32 do 126 a v intervalu od 128 do 255. Pokud položka transakce není zadána, musí být celé pole vyplněno mezerami. Některá znaková pole mohou mít množinu přípustných znaků omezenu.
A Alfabetický Může obsahovat libovolný znak ASCII kódu v intervalu od 65 do 90 (znaky od A do Z) a v intervalu od 97 do 122 (znaky od a do z).
AN Alfanumerický Může obsahovat libovolný znak ASCII kódu v intervalu od 65 do 90 (znaky od A do Z) a v intervalu od 97 do 122 (znaky od a do z) a numerické znaky, tj. znaky od 0 do 9 (ASCII kód v intervalu od 48 do 57).
AF Viditelný Může obsahovat libovolný znak ASCII kódu v intervalu od 32 do 127 a od 128 do 255 (povolen kód CZ 852, Kamenických, Win1250).
D Datum Musí obsahovat 8 numerických znaků reprezentujících existující datum ve tvaru RRRRMMDD, kde: RRRR – rok, MM – měsíc (je-li měsíc menší než 10, musí být zleva doplněn nulou), DD – den (je-li den menší než 10, musí být zleva doplněn nulou).
DN Datum nezadaný Musí být typu D, pokud položka zprávy není uvedena, musí být pole vyplněno nulami.
DK Datum ve formátu KB Musí obsahovat 6 numerických znaků reprezentujících existující datum ve tvaru DDMMRR nebo ve tvaru RRMMDD, kde: DD – den (je-li den menší než 10, musí být zleva doplněn nulou), MM – měsíc (je-li měsíc menší než 10, musí být zleva doplněn nulou), RR – poslední dvojčíslí roku.
Z Základ čísla účtu Musí obsahovat 10 numerických znaků splňujících kontrolu na modulo 11. Je-li základ tvořen méně než deseti číslicemi, musí být zleva doplněn nulami. Není-li základ zadán, je pole vyplněno nulami.
P Předčíslí čísla účtu Musí obsahovat 6 numerických znaků splňujících kontrolu na modulo 11. Je-li předčíslí tvořeno méně než šesti číslicemi, musí být zleva doplněno nulami. Není-li předčíslí zadáno, je pole vyplněno nulami.
U Číslo účtu Obsahuje 2–17 znaků ve tvaru PPPPPP-ZZZZZZZZZZ.
UVF Číslo účtu ve vnitřním formátu Musí obsahovat 16 znaků čísla účtu, které se získají z formátu použitého na vstupu podle níže uvedené tabulky. Používá se na výstupu pro formát textový ABO1.
V Výčet Obsahuje numerické znaky, které mohou být pouze ve stanoveném intervalu a jejichž hodnota reprezentuje jeden stav stanovený výčtem všech stavů.

 

Poslední změna dokumentu: 12.11.2017 19:02:10.