Adresář

dokumentace k programu

Vkládání nových záznamů

Po prvním spuštění programu je tabulka prázdná, neobsahuje žádné údaje. Většina ovládacích prvků je nefunkčních, protože pochopitelně není s čím manipulovat. Jeden z mála funkčních příkazů je Záznamy | Nový záznam (nebo stisk klávesy Ins). Ten vyvolá následující formulář:

Nadepsané kolonky (správněji textová pole) odpovídají struktuře tabulky z hlavního formuláře. Po vyplnění a povrzení se údaje uloží do databáze a současně se změny promítnou dabulky na hlavním formuláři. Všechna pole nemusí být vyplněná, výjimkou je pole Název, které identifikuje celý záznam. Délka textu v jednotlivých polích není specifikována, pouze platí technické omezení na max. 255 znaků. S ohledem na uspořádání některých sestav však může dojít k překročení dostupného prostoru, pak text nebude vytištěn celý. Přesouvat po jednotlivých polí lze stiskem tabulátoru, navigačních kláves nahoru či dolů a klávesou Enter. Vstoupit do pole je možné i kliknutím myši. Pokud se nachází kurzor v některém poli, lze stiskem pravého tlačítka myši vyvolat lokální menu s příkazy pro práci s textem v aktuálním poli. Jedná s o příkazy Zpět, Vyjmout, Kopírovat, Vložit, Odstranit a Vybrat vše. Lze použít i jejich vžité klávesové zkratky Ctrl+Z, Ctrl+X, Ctrl+C, Del, Ctrl+A, byť nejsou v lokálním menu vypsány.

Provede-li se libovolný zápis, lze ho tlačítkem Ok přenést do tabulky na hlavním formuláři. Přidávané záznamy se automaticky zařazují na konec databáze. Není třeba mít obavy, že by záznam nebyl zařazen. Stane se tak po nové spuštění programu nebo klinutím do záhlaví příslušného sloupce. Automatické zatřiďování záznamu ihned po jeho vytvoření se neukázalo praktické. Tlačítko Storno pouze zruší formulář.

Pokud má uživatel nějakou databázi adres, může si práci ušetřit a tabulku jimi naplnit jednorázově (viz Import dat).

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 09:38:09.