Adresář

dokumentace k programu

Konfigurace programu

Položka menu Nástroje | Konfigurace vyvolá formulář Konfigurace.

Na záložce Údaje uživatele je nutné vyplnit všechny požadované údaje. Kolonka Firemní logo může obsahovat cestu k rastrovému obrázku, např. logu společnosti. Obrázek musí být ve formátu BMP a jeho velikost by měla být co nejmenší. Ideální je i redukování počtu barev obrázku a uložení s indexovanými barvami. Tím dojde k dalšímu snížení velikosti souboru obrázku. Tlačítkem s obrázkem složky vedle této kolonky vyvolá známý OpenDialog, pomocí něhož lze zadat cestu k obrázku pohodlně a bezchybně. Další možností, jak vložit libovolný obrázek do sestavy je postupem uvedeném v kapitole Tipy, triky a další možnosti.

Zapsané údaje nejsou pro funkci programu nezbytné, jsou však doporučeny, neboť mnoho sestav s nimi pracuje (záhlaví dopisů pro hromadnou korespondenci, adresy odesílatele při tisku obálek apod.). Údaje se ukládájí do souboru Adresar.ini, není potřeba je tedy při každém novém spuštění obnovovat.

Na záložce Prostředí se nastavuje grafický režim tabulky. Kliknutím do políčka Barva 1 a Barva 2 se vyvolá dilaog pro výběr libovolné barvy. Doporučuje se volit velmi světlé odstíny.

Tlačítko Ok informace zapíše to souboru Adresar.ini pro zapamatování, tlačítko Storno formulář zavře a event. provedené změny zahodí.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 09:38:55.