Adresář

dokumentace k programu

Hledání záznamu

Položka menu Úpravy | Najít... nebo stisk kláves Ctrl+F zobrazí dialogové okno pro zadání parametrů hledání.

Do textového pole se musí zadat hledaná hodnota. Může jít o část výrazu nebo celý výraz. V rámečku Prohledávat sloupec se vybere položka přepínače, odpovídající sloupečku, ve kterém se bude výraz testovat. Tlačítkem Najít další se spustí vyhledávání a to od prvního záznamu, bez ohledu na aktuální pozici. Zadané parametry si program pamatuje po celou dobu spuštění, vkládá-li se do pole více výrazů, ukládají se do seznamu pro opětovné použití. Tento seznam se rozbalí kliknutím na malou šipku vedle pole.

Položka menu Úpravy | Hledat další nebo stisk klávesy F3 aktivuje hledání přímo z hlavního formuláře. Není tedy nutné pokaždé zobrazovat dialogové okno Najít ... . Přebírají se parametry naposledy zadané v tomto dialogovém oknu. Jinak řečeno, pokud od spuštění programu nebyly parametry zadány, položka Hledat další nebude přístupná.

Výsledky hledání se v obou případech zobrazují pomocí dialogů a zpráv.

V programu je možné dále využít ještě další techniku hledání, která se však může uplatnit pouze na vyhledávání hodnot uložených ve sloupci Název. Jde o běžnou techniku, kdy se při stisku libovolné klávesy s alfanumerickým znakem (tj. písmena a číslice) program přesouvá na vyhovující první výskyt položky v seznamu.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 09:38:42.