Adresář

dokumentace k programu

Instalace a odinstalace programu

Program je možné získat stažením z domovské stránky SW Adresář kliknutím na tlačítko Stáhnout. Stažený soubor obsahuje zkomprimovaný adresář celého programu ve formátu ZIP. Adresář obsahuje:

Instalace spočívá v prostém zkopírování celého adresáře na pevný disk. Program lze spustit poklepem na soubor Adresar.exe. Pro častější spoutění programu je vhodné vytvořit na ploše nebo v nabídce Start zástupce programu.

Odinstalace se provede smazáním celého adresáře s programem Adresar.exe a ostatními pomocnými soubory. Program nevyužívá sdílené knihovny operačního systému ani nezapisuje do registru systému žádné informace.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 09:39:29.