Adresář

dokumentace k programu

Mazání záznamů

Aktuální záznam lze smazat příkazem Záznamy | Odstranit záznam nebo stiskem klávesy Delete. Nejprve se zobrazí dialog s upozorněním a teprve po potvrzení dojde ke smazání záznamu.

V případě požadavku uložení změn, je třeba zvolit příkaz Soubor | Uložit, případně stisknout Ctrl+S. Program vyhodnocuje stav ukládání změn databáze. Před ukončením programu se vyvolá dialog s výzvou k uložení provedených změn. Některé změny mohou být provedeny neúmyslně, pro navrácení původního stavu před těmito změnami ukončete program a při dotazu "V databázi byly provedeny změny.Chcete změny uložit?" stiskněte tlačítko Ne.

 

Poslední změna dokumentu: 24.03.2017 09:38:25.