Adresář Pro

dokumentace k programu

Vkládání nových záznamů

Po prvním spuštění programu je tabulka prázdná, neobsahuje žádné údaje. Většina ovládacích prvků je nefunkčních, protože pochopitelně není s čím manipulovat. Jeden z mála funkčních příkazů je Data | Nový záznam (nebo stisk klávesy Ins). Ten vyvolá následující formulář:

Nadepsané kolonky (textová pole) odpovídají struktuře tabulky z hlavního formuláře. Po vyplnění se z nich údaje přenesou do tabulky na hlavním formuláři a současně se aktualizují stavy a hodnoty všech prvků. Všechna pole nemusí být vyplněná, avšak pro identifikaci subjektu nebo osoby je požadováno vyplnění buď kolonky Název nebo kolonky Příjmení. Délka textu (max. počet znaků) v jednotlivých polích specifikována v kapitole Databáze. Přesouvat po jednotlivých polí lze stiskem tabulátoru nebo klávesou Enter. Vstoupit do pole je možné i kliknutím myši. Pokud se nachází kurzor v některém poli, lze stiskem pravého tlačítka myši vyvolat lokální menu s příkazy pro práci s textem v aktuálním poli.

U osob by se měla vyplnit povinná položka Název (např. Jan Novák) a současně kolonka Jméno (Jan) a kolonka Příjmení (Novák).

Do kolonky Pohlaví se pro muže uvede písmeno M, pro ženy písmeno Z. V ostatních případech se kolonka nevyplní nebo se zvolí libovolný jiný znak. Tato kolonka není povinná, využívá se např. pro tvar oslovení při tisku, případně pro filtrování záznamů.

Provede-li se libovolná změna, lze ji tlačítkem Ok zapsat do databáze. Současně se aktualizuje i v tabulce na hlavním formuláři. Nové záznamy se automaticky zařazují na konec databáze.

Tlačítko Nový uloží údaje do nového záznamu a vzápětí vyprázdní všechny komponenty a připraví formulář pro další nový záznam. To se v praxi ukázalo jako účelné řešení při vkládání více nových záznamů za sebou. Není třeba přecházet na hlavní formulář a z něho volat tento formulář.

Tlačítko Reset obnovuje všechny komponenty do výchozího stavu. Využije se při chybném vložení.

Tlačítko Storno pouze zruší formulář.

Pokud má uživatel nějakou databázi adres, může si práci ušetřit a tabulku jimi naplnit jednorázově (viz Import dat).

 

Poslední změna dokumentu: 25.05.2017 08:46:18.